Webinar: Gebiedsontwikkeling van OV-knooppunten. Logisch, maar hoe dan?

Een webinar over ervaringen uit de weerbarstige praktijk en wat dit betekent voor de aanpak. Veel steden hebben visies en plannen om rondom stations te verdichten. Knooppuntontwikkeling staat in de spotlights. Terecht. De projectmanagers en adviseurs van Procap werken momenteel in stationsgebieden in Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Daar blijkt de praktijk weerbarstig. Ambities te over, maar hoe maak je een aanpak die werkt? Hoe omzeil je valkuilen en hoe herken je tijdig kansen en risico’s? Hoe kan de gebiedsontwikkeling een drager zijn voor de financiering van de openbare ruimte, die een hoogwaardige kwaliteit moet hebben? Hoe zorg je ervoor dat je de complexiteit aan eigendom- en beheerverhoudingen overzichtelijk en beheersbaar houdt, ook op lange termijn? En hoe ga je om met bestaande partijen in het gebied? Participatie, natuurlijk, maar stationsgebieden zijn soms een moeilijk te bespelen schaakbord.

In een interactief webinar vertellen onze Procappers over hun ervaringen en gaan ze graag in gesprek over de vraag wat dit betekent voor je aanpak. #Hoedan?

Voor wie:
Programmamanagers, projectmanagers, beleidsmakers, ruimtelijk strategen, visiemakers, ambtelijk opdrachtgevers, ontwikkelaars en vervoerders en iedereen die een passie heeft voor een uitvoerbare en duurzame aanpak van knooppuntontwikkeling.

Casus 1. Laat ontwikkelaars meebetalen aan de openbare ruimte!
Bram van der Hulst – Projectmanager voor stationsomgeving Amsterdam Amstel & Rotterdam Alexander

Gemeenten steken tientallen miljoenen euro’s in de herinrichting van de openbare ruimte van stationsgebieden. Omdat de ambitie is om deze gebieden sterk te verdichten (meer woningen, kantoren en retail) moet de openbare ruimte van hoog niveau zijn en ontkom je vaak niet aan dubbel ruimtegebruik. Deze gebieden moeten bijvoorbeeld een goede doorstroming faciliteren en ruimte bieden voor fietsparkeren, zitgelegenheden en spelen. Tegelijkertijd moeten ze ook groen zijn en water kunnen bergen. De financiering van deze openbare ruimte is in veel stationsomgevingen een uitdading. De Omgevingswet biedt echter mogelijkheden om vastgoedeigenaren die door gemeentelijke investeringen de waarde van hun vastgoed enorm zien stijgen, bij te laten dragen. Helaas maken nog weinig gemeenten gebruik van deze mogelijkheid. Belangrijk is dat je hier al bij het schrijven van de Omgevingsvisie op moet inspelen, dus dit webinar komt op het goede moment!

Projectmanager Bram van der Hulst legt dit uit aan de hand van praktijkvoorbeelden uit zijn projecten bij stations Amsterdam Amstel en Rotterdam Alexander.

Casus 2. Hoe organiseer je vroegtijdig een toekomstbestendig beheer bij de ontwikkeling van stationslocaties?
Marieke – Projectmanager Stationsgebied West, Utrecht Centraal

Utrecht Centraal is de afgelopen jaren compleet getransformeerd tot een multifunctioneel stationsgebied, van winkels tot aan werk- en woontorens. Door vermenging van functies ontstaan verschillende eigenaren in één gebied en soms ook binnen één object, waaronder de gemeente, ontwikkelaars en spoorse partijen. Doordat het beheer aan het eigendom is gekoppeld en dit in het verleden zo vaak is gewijzigd dat een begrijpelijk overzicht ontbreekt, komt de samenwerking tussen de verschillende partijen over het beheer minder vanzelfsprekend tot stand en zoekt men naar nieuwe vormen van afstemming en afspraken. Terwijl goed beheer voor de gebruiks- en belevingskwaliteit van de stad van essentieel belang is. Dit vraagt van gemeenten, ontwikkelaars en spoorse partijen om al in een vroegtijdig stadium na te denken over hoe verantwoordelijkheden voor toekomstig beheer slim te organiseren zijn. In het stationsgebied Utrecht zijn hierover waardevolle ervaringen opgedaan.

Marieke van der Vlugt, projectmanager in het stationsgebied Utrecht, laat zien hoe je als gemeente vroegtijdig de regie kunt pakken op integraal beheer bij de ontwikkeling van stationslocaties.

Casus 3. Verbinding tussen bedrijven en de ‘ziel’ van je stad: hoe doe je dat?
Arjen Jansen – Projectmanager Stationsgebied Amersfoort Centraal / Jonathan de Veen – Gebiedsontwikkelaar SITE Urban Development

Het stationsgebied in Amersfoort is in de jaren negentig vernieuwd met grootschalige kantoren. Hier zitten geweldige bedrijven in, maar helaas zijn ze verborgen achter gesloten gevels. De interactie tussen de bedrijven en de omgeving is daardoor zeer beperkt. En dat moet anders vindt de gemeente. Hoe zorg je ervoor dat je je welkom voelt en nieuwsgierig raakt wat er in de kantoren gebeurt? Het stationsgebied niet als transit-gebied maar als aantrekkelijk verblijfsgebied, ook in de gebouwen. Bedrijven zijn vaak niet de eigenaar van de panden. Hoe creëer je zodanig enthousiasme dat bedrijven gaan meedoen om meer ‘reuring’ in de kantoorgebouwen te krijgen? In Amersfoort is hiervoor een traject opgezet, met de identiteit van de stad en een gezamenlijke gebiedsagenda als dragers.

Arjen Jansen, projectmanager Stationsgebied Amersfoort Centraal en Jonathan de Veen, Gebiedsontwikkelaar bij SITE Urban Development nemen de deelnemers hierin mee en gaan hierover graag in gesprek met de deelnemers. 

Het snaarstrakke programma
16.00 uur        Opening door voorzitter Floor Leeftink
16.05 uur        Financieringsmogelijkheden Omgevingswet: grijp je kans!
Bram v/d Hulst, Amsterdam Amstel en Rotterdam Alexander
16.15 uur        Interactief gesprek met de deelnemers
16.20 uur        Vroegtijdig regie op beheer: geen sexy thema, maar o wat een impact!
Marieke v/d Vlugt, Stationsgebied West (Jaarbeurszijde), Utrecht Centraal
16.30 uur        Interactief gesprek met de deelnemers
16.35 uur        Bedrijven en binding met de stad: op zoek naar identiteit en menselijke maat!
Arjen Jansen, Stationsgebied Amersfoort Centraal
16.45 uur        Interactief gesprek met de deelnemers
16.50 uur        Samenvatting
17.00 uur        Einde

Meld je aan via deze link:
https://procap.webinargeek.com/gebiedsontwikkeling-van-ov-knooppunten-logisch-maar-hoe-dan

Anderen lezen ook:

Over het waarderen van broedplaatsen bij gebiedstransformatie Met een flinke dosis kennis en ervaring op...
25 / 09 / 2023
Hoe krijgen we Nederlanders zover dat ze overstappen op een duurzame manier van vervoer? Dat...
24 / 08 / 2023
Procap kenniscafé: In kenniscafé 5 brachten 3 partijen; VINU, Omniplan en Procap ieder een eigen...
16 / 06 / 2023
Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar iemand die écht bijna alles...
8 / 06 / 2023
Procap kenniscafé: Zijn flexwoningen de oplossing voor het woningtekort? Één van de grote vraagstukken van...
24 / 05 / 2023
Flexibiliteit als antwoord op acute woningnood Nederland heeft behoefte aan veel meer woonruimte en er...
31 / 01 / 2023

Hier werken wij aan

Elke dag zetten wij ons in voor onze opdrachtgevers, al 25 jaar lang. Vanaf dag 1 doen wij dit met veel energie, deskundigheid en creativiteit. Advies, projectmanagement en teamontwikkeling met een persoonlijke en eerlijke aanpak.

Onze mensen

Procap is een mix van 35 slimme en eigenzinnige mensen die van hun vak houden, elkaar verder helpen in het beter en slimmer worden als professional, voor elkaar zorgen als het even minder gaat en die samen plezier hebben.