‘Wanneer er geen parkeerplaats gerealiseerd kan worden bij een woning, wordt er geld gereserveerd in een fonds om andere vormen van mobiliteit te introduceren.’

‘Ik ben er trots op dat het nieuwe parkeerbeleid van de Gemeente Woerden (Werken voor Oudewater en Woerden) modern is. Het houdt rekening met de problemen van de huidige binnensteden. En de stad wordt leefbaarder, leuker en gezelliger’, vertelt Bart Herremans. ‘Wanneer er geen parkeerplaats gerealiseerd kan worden bij een woning, wordt er geld gereserveerd in een fonds om andere vormen van mobiliteit te introduceren.’

Bart: ‘We zijn samen met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen online, tussendoor toen het mocht offline op afstand en vervolgens weer online een traject van bijeenkomsten in gegaan. Dat heeft geleid tot een nagenoeg unaniem advies voor het nieuwe parkeerbeleid dat is voorgelegd aan de raad.’

Voor dit beladen onderwerp bleek een breed draagvlak te zijn in de raad. ‘Het is niet kielekiele geweest en dat is leuk. Natuurlijk waren er wat kritische vragen, maar die waren goed te beantwoorden’, vertelt hij. ‘Inhoudelijk ben ik niet de “parkeerman”, maar ik heb ervoor gezorgd dat het besluit uiteindelijk genomen is.’ Het was niet een typisch Bart project: ‘Ik heb het gedaan om de gemeente te helpen, maar nu wil ik graag aan de slag met een ruimtelijk project waar ik bij wijze van spreken de kleur van de baksteen mag bepalen.’

Anderen lezen ook:

Flexibiliteit als antwoord op acute woningnood Nederland heeft behoefte aan veel meer woonruimte en er...
31 / 01 / 2023
Procap kenniscafé: Gezonde verstedelijking? Hoe integreer je gezonde, leefbare steden met de verdichtingsopgave? Binnen ruimtelijke...
12 / 12 / 2022
Procap kenniscafé: Energierevolutie: een kwestie van kiezen In het kenniscafé gingen 13 deskundigen in gesprek...
31 / 10 / 2022
In het Kenniscafé gedragsverandering & mobiliteit gaan 13 deskundigen in gesprek over een aantal kwesties...
17 / 10 / 2022
Voeg je header hier toe In een overzicht van beroepen die kunnen verdwijnen, de zogenaamde...
5 / 07 / 2022
We staan met z’n allen voor een grote uitdaging. Het klimaat verandert en de urgentie...
9 / 06 / 2022

Hier werken wij aan

Elke dag zetten wij ons in voor onze opdrachtgevers, al 25 jaar lang. Vanaf dag 1 doen wij dit met veel energie, deskundigheid en creativiteit. Advies, projectmanagement en teamontwikkeling met een persoonlijke en eerlijke aanpak.

Onze mensen

Procap is een mix van 35 slimme en eigenzinnige mensen die van hun vak houden, elkaar verder helpen in het beter en slimmer worden als professional, voor elkaar zorgen als het even minder gaat en die samen plezier hebben.