‘Mijn grote kracht is dat ik een morele lijn weet te vinden die appelleert aan het algemeen belang.’

Arjen Jansen is een ervaren projectmanager die werkt bij Procap. Hij is gespecialiseerd in duurzame gebiedsontwikkeling, maatschappelijk vastgoed en eerlijke participatie. Na het succesvol leiden van verschillende grote projecten, waaronder de kazerneterreinen in Ede, gaat hij nu aan de slag met het project Scholen voor Morgen voor de gemeente Olst-Wijhe. Een project met veel impact en een traject dat hem goed past. Arjen zoekt namelijk altijd een gezamenlijke route waarin constructief samenwerken centraal staat, hoe complex een situatie ook is.

Wat is er in Olst-Wijhe aan de hand?

De basisscholen in de gemeente kampen al jaren met dalende leerlingenaantallen, verouderde schoolgebouwen en aanzienlijke leegstand. De kwaliteit van het onderwijs staat hierdoor onder druk. Bovendien zijn de huisvestingslasten niet meer te dragen voor de schoolbesturen. Voor jonge gezinnen is de neerwaartse spiraal ook niet aantrekkelijk: die willen een woonomgeving met goed onderwijs en moderne voorzieningen om in op te groeien.

In Olst-Wijhe wil men van deze bedreiging een kans maken. De schoolbesturen hebben daarom initiatief genomen om een nieuw concept van integrale kindcentra te ontwikkelen, in samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en andere partners zoals kinderopvangorganisaties. Het doel is dat er in de dorpen Olst en Wijhe nieuwe, integrale kindcentra komen in plaats van de huidige 11 losse basisschoolgebouwen in de verschillende dorpen van de gemeente. Dat heeft veel impact op de samenleving en vereist een ‘communicatieve’ aanpak.

Arjen is namens de gemeente in de lead voor het nieuwe Kindcentrum in Olst. Na een intensieve voorbereidingsperiode heeft de gemeenteraad in juni een besluit genomen over de definitieve locatie en benodigde middelen. Arjen: ‘Dit project kan nu echt beginnen!’.

Scholen voor morgen

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren ze toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0 – 12 jaar.

Meer informatie >

Rust en vertrouwen als sleutel

Cruciaal in de samenwerking met de schoolbesturen en de gemeente zijn de afspraken over elkaars verantwoordelijkheden in het project, vertelt Arjen. Hij is dan ook voorstander van een gezamenlijke procesaanpak. De kapstok hiervoor is een visuele weergave waarop de verantwoordelijkheden zichtbaar zijn en set samenwerkingsprincipes. ‘Dat is goed om nu te doen zodat er een goede basis ligt voor de samenwerking. Sommige dorpen verliezen hun basisscholen, dat is niet niks en leidt tot emoties bij ouders en inwoners. De organisatie van het project moet daarom gericht zijn op rust en vertrouwen. Als dat er is, ga je dat ook naar buiten uitstralen. Het gaat om een betere toekomst’.

Participeren volgens heldere spelregels

Participatie in een project doet Arjen niet alleen voor het draagvlak. ‘Stakeholders zoals gebruikers en omwonenden maken een project ook beter’, zegt Arjen. Dat betekent wel dat je vroeg in het proces je project erop moet inrichten. In dit project krijg je uiteindelijk ook te maken met zorgen. Bijvoorbeeld over de toename van het verkeer wanneer er een school in jouw wijk komt. Arjen werkt vanuit deze zorgen toe naar uitgangspunten die serieus worden toegepast in het ontwerpproces. Hij geeft belanghebbenden altijd een rol die het project nodig heeft. Met daarbij met één belangrijke voorwaarde: samen de spelregels opstellen. Die moeten glashelder zijn. Stel dat gebruikers een adviserende rol hebben bij een aanbesteding, dan moet aan de voorkant besproken worden dat het kan gebeuren dat hun specifieke voorkeur niet de winnaar van de aanbesteding wordt.

‘Daarnaast ben ik scherp op louter persoonlijke belangen, zeker als deze buiten proporties in het participatieproces worden ingebracht’, vertelt hij. Persoonlijk contact is dan heel belangrijk. ‘Mijn grote kracht is dat ik een morele lijn weet te vinden die appelleert aan het algemeen belang.’ Vanuit deze invalshoek durft Arjen mensen te confronteren en grenzen aan te geven. Zijn aanpak bij de Scholen van Morgen zal niet anders zijn. De stakeholders zullen een eerlijke plek krijgen waarin ook tegenspraak wordt aangemoedigd. ‘Dat moet je natuurlijk wel durven’, sluit hij uitdagend af.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Verhaal

Verhaal

Arjen Jansen
Senior adviseur en projectmanager

Tekst en Foto's

Tekst en Foto's

Raymond Dekker
Chef verBEELDing en verWOORDing

Anderen lezen ook:

Procap kenniscafé: Zijn flexwoningen de oplossing voor het woningtekort? Één van de grote vraagstukken van...
24 / 05 / 2023
Flexibiliteit als antwoord op acute woningnood Nederland heeft behoefte aan veel meer woonruimte en er...
31 / 01 / 2023
Procap kenniscafé: Gezonde verstedelijking? Hoe integreer je gezonde, leefbare steden met de verdichtingsopgave? Binnen ruimtelijke...
12 / 12 / 2022
Procap kenniscafé: Energierevolutie: een kwestie van kiezen In het kenniscafé gingen 13 deskundigen in gesprek...
31 / 10 / 2022
In het Kenniscafé gedragsverandering & mobiliteit gaan 13 deskundigen in gesprek over een aantal kwesties...
17 / 10 / 2022
Voeg je header hier toe In een overzicht van beroepen die kunnen verdwijnen, de zogenaamde...
5 / 07 / 2022

Hier werken wij aan

Elke dag zetten wij ons in voor onze opdrachtgevers, al 25 jaar lang. Vanaf dag 1 doen wij dit met veel energie, deskundigheid en creativiteit. Advies, projectmanagement en teamontwikkeling met een persoonlijke en eerlijke aanpak.

Onze mensen

Procap is een mix van 35 slimme en eigenzinnige mensen die van hun vak houden, elkaar verder helpen in het beter en slimmer worden als professional, voor elkaar zorgen als het even minder gaat en die samen plezier hebben.