'Gesloten Unileverterrein transformeert naar open woon-werkcluster'

Erik Kroes is een projectmanager en adviseur met ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Een man die begrijpt hoe gemeentes werken, hoe ontwikkelende partijen denken en hoe stakeholders daarop reageren. Een man van overzicht. Momenteel werkt Erik in de gemeente Vlaardingen aan de herontwikkeling van het Unileverterrein.

Wat staat er te gebeuren?

Na ruim zestig jaar is de research en development tak van Unilever van Vlaardingen naar Wageningen verhuisd. Het terrein dat vrijkomt ligt aan het water, tussen stad en industrie, tussen groen en bedrijvigheid. Een bijzonder terrein dat Unilever graag goed wilde achterlaten. ‘Zij hebben daarom ook meegedacht met de gemeente binnen welke kaders de herontwikkeling van het terrein moest plaatsvinden’, vertelt Erik.

Het terrein van circa zeven hectare moet van een gesloten façade met veel hekwerk en een introvert karakter worden omgetoverd tot een open, dynamisch woon-werkcluster. Veel van de huidige gebouwen verdwijnen, een aantal blijft behouden en wordt getransformeerd. Een mooie ambitie, maar, zegt Erik, ‘het is best een puzzel om tot een invulling te komen die de schijnbare tegenstellingen van het terrein verenigt.’

Nieuwe eigenaar en de taak van projectmanager Erik

Voor de herontwikkeling van het Unileverterrein heeft de gemeente Vlaardingen aan meerdere marktpartijen gevraagd een ontwikkelvisie op te stellen. Uiteindelijk is het terrein verkocht aan de Van Adrighem Groep, tevens eigenaar van het naastgelegen internationale kraanverhuurbedrijf. De Van Adrighem Groep heeft INSPIRE Real Estate als gedelegeerd ontwikkelaar en Studio for New Realities als stedenbouwkundige en architect aan zich gebonden. Deze partijen zijn in de lead voor de herontwikkeling en Erik is vanuit de gemeente hun eerste aanspreekpunt. ‘Ik stuur de interne acties aan, zorg ervoor dat college en gemeenteraad aangehaakt blijven en bewaak de gemeentelijke belangen in de planvorming’, legt hij uit.

Zicht houden op lopende en toekomstige ontwikkelingen

Je ontkomt er niet aan om zo’n ontwikkeling in samenhang te bekijken met andere lopende en toekomstige projecten’, vertelt Erik. Vlaardingen kent bijvoorbeeld een opgave voor tweeduizend extra woningen voor 2030 en is op zoek naar nieuwe locaties voor zorg en onderwijs.

Vandaar dat er eerder dit jaar met alle projectontwikkelaars uit de Rivierzone (waar ook het Unileverterrein ligt red.) een projectenatelier is georganiseerd. Zo hoorden de ontwikkelaars uit eerste hand van elkaar wie wat aan het doen is, welke uitdagingen er liggen en waar de krachten gebundeld kunnen worden.

Het projectenatelier krijgt in dit najaar een vervolg. Om de samenhang in alle ontwikkelingen en opgaven goed te borgen wordt er dan gewerkt aan de structuurvisie voor de gehele Rivierzone. Hiervoor is inmiddels door de gemeente een extern bureau in de arm genomen.

De herontwikkeling van het Unileverterrein leidt ook tot vraagstukken buiten het plangebied van het Unileverterrein. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de verkeersontsluiting, bereikbaarheid vanaf de Hoekse lijn en de aanwezige voorzieningen in de Rivierzone.

Participatiebijeenkomsten zijn belangrijk

Het nieuwe woon-werkcluster op het oude Unileverterrein moet waarde aan de stad gaan toevoegen. Daarom, vindt Erik, is het een must om omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden in Vlaardingen mee te nemen in de ontwikkeling. Door de ontwikkelende partij is hiervoor bureau Kickstad aangetrokken.

Erik herinnert zich een voor hem sprekend voorval tijdens een van de informatie- en participatiebijeenkomsten:

‘“Hij is van de gemeente!” hoorde ik achter me die avond. Er kwamen drie vrouwen aangelopen, als een stier die op een rode lap af gaat. Het gesprek met de vrouwen ging over van alles, behalve over het project. Er zat duidelijk veel oud zeer. Logisch, zo’n ontwikkeling kan veel losmaken bij mensen. Gelukkig was het merendeel van de mensen positief over de plannen en ligt er nu een concept masterplan.’

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het definitieve plan, het ontwerp-bestemmingsplan en wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Van Adrighem groep opgesteld.

De waarde van Erik als projectmanager

Erik houdt graag korte lijntjes. Bijvoorbeeld met de gebiedsmanager en het hoofd stedelijke ontwikkeling. Want, zegt Erik, ‘zo iemand als de gebiedsmanager loopt er al jaren rond, kent de historie en weet waar oud zeer zit. Door met hem regelmatig af te stemmen weet ik wat er speelt en waar de angels zitten.’

Ook spreekt Erik regelmatig met de twee belangrijkste wethouders voor dit project. Zo voorkomt hij dat de bestuurders voor verrassingen komen te staan. Iets waar bestuurders volgens Erik een hekel aan hebben.

Zijn toegevoegde waarde, meent Erik, is dat hij snapt hoe de gemeente werkt, hoe de ontwikkelende partij denkt en kan invoelen hoe de andere stakeholders in de omgeving daarop gaan reageren. En hij houdt overzicht, overziet wat er speelt en weet wie hij wanneer nodig heeft.

Tekst & Foto: Raymond Dekker

Anderen lezen ook:

Over het waarderen van broedplaatsen bij gebiedstransformatie Met een flinke dosis kennis en ervaring op...
25 / 09 / 2023
Hoe krijgen we Nederlanders zover dat ze overstappen op een duurzame manier van vervoer? Dat...
24 / 08 / 2023
Procap kenniscafé: In kenniscafé 5 brachten 3 partijen; VINU, Omniplan en Procap ieder een eigen...
16 / 06 / 2023
Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar iemand die écht bijna alles...
8 / 06 / 2023
Procap kenniscafé: Zijn flexwoningen de oplossing voor het woningtekort? Één van de grote vraagstukken van...
24 / 05 / 2023
Flexibiliteit als antwoord op acute woningnood Nederland heeft behoefte aan veel meer woonruimte en er...
31 / 01 / 2023

Hier werken wij aan

Elke dag zetten wij ons in voor onze opdrachtgevers, al 25 jaar lang. Vanaf dag 1 doen wij dit met veel energie, deskundigheid en creativiteit. Advies, projectmanagement en teamontwikkeling met een persoonlijke en eerlijke aanpak.

Onze mensen

Procap is een mix van 35 slimme en eigenzinnige mensen die van hun vak houden, elkaar verder helpen in het beter en slimmer worden als professional, voor elkaar zorgen als het even minder gaat en die samen plezier hebben.