Friesland

Vaarwegenvisie Friesland

De provincie Fryslân werkt aan een sterk economisch gebied waarbij werken, wonen, recreëren en natuur met elkaar in evenwicht zijn. In een provincie waarin water een centrale rol speelt, en natte bedrijvigheid en de recreatie allebei gelijkwaardig bijdragen aan de economie, spelen de vaarwegen een belangrijke rol. Maar hoe moeten verdere ingrepen en investeringen daarin worden vormgegeven?

Als procesmanager was Procap verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een nieuwe visie op de vaarwegen voor Provincie Fryslân.

Middels een groot aantal interviews, inhoudelijke uitwerkingen en werksessies met vertegenwoordigers van de mienskip hebben we de mogelijkheden in beeld gebracht om te komen tot een duurzame toekomst waarin verschillende economische activiteiten naast elkaar functioneren en elkaar de ruimte geven om zich te ontplooien. Met respect voor elkaar en de omgeving.

Beeld bij Alkemade via Pixabay

Procappers op dit project

Theo Heida
drs. ing.
PVM
Directeur Advies

Meer projecten uit deze categorie

De omgevingsstudie N605 is een (pilot) project in opdracht van de gemeente en provincie...
2021
Bereikbaarheidsprojecten hebben hun dienst bewezen in mobiliteits-land. Dit resulteert in, ook al is Beter...
2020
Het stationsgebied Utrecht is de afgelopen jaren flink op de schop gegaan. Hoe houd...
2020