Groningen

Training Warmtetransitie

Uiterlijk in 2021 moeten gemeenten voor alle wijken en dorpen een transitievisie warmte hebben opgesteld. Hierin staat beschreven hoe een wijk van aardgas over gaat op een duurzame manier van verwarmen. De invulling van de transitievisie warmte kan per wijk of dorp sterk verschillen, omdat de technische mogelijkheden verschillen. Daarnaast spelen de sociale kenmerken van een wijk een sterke rol bij de aanpak die je kiest voor het opstellen en uitvoeren van de transitievisie warmte.

De opgave vraagt veel inzet van gemeenten. Wat is de juiste aanpak? Welke kennis en middelen heb je daarvoor nodig? In de provincie Groningen werken tien gemeenten samen aan het opstellen van een plan van aanpak. Deze samenwerking bestaat uit het organiseren van leersessies, het uitwisselen van informatie en elkaar helpen.

De samenwerkende gemeenten hebben Procap gevraagd een programma op te zetten voor de leersessies, deze te begeleiden en inhoudelijk input te leveren. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus begeleiden we de gemeenten op een unieke manier met online sessies. Interactief stimuleren we hen na denken over een voor hen passende aanpak voor de transitievisie en behandelen we vragen die voorbij komen. De wekelijkse bijeenkomst organiseren we samen met een van de deelnemende gemeenten, op deze manier koppelen we de theorie aan situaties uit de praktijk. Daarnaast stellen we vooraf een aantal voorbereidende vragen zodat een inhoudelijke sterke discussie ontstaat.

Heeft jouw gemeente ook hulp nodig bij het opstellen van een transitievisie warmte?  Of wil jij leersessie organiseren over aardgasvrije wijken? Procap helpt je graag!

Procappers op dit project

Johan Duut
ing.
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

In Nederland merken we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van...
2021
U-THUIS is een regionaal samenwerkingsverband van zeventien Utrechtse gemeenten dat gericht is op de...
2020
Op veel plekken in Nederland zet Procap zich in om de energietransitie te versnellen...
2020

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.