Kerkrade

Stadsdeelvisie met uitvoeringsprogramma Kerkrade Noord en Oost II

Procap had de bestuurlijke opdracht om een Stadsdeelvisie met een Uitvoeringsprogramma te ontwikkelen voor Kerkrade Noord en Oost II. Het doel: zorgen dat de stadsdelen voorbereid te zijn op de demografische krimp en deze met een ruimtelijke en financiële strategie begeleiden. Met instemming van de vele stakeholders, inclusief de Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad, bewoners, zijn de visie en het programma (inclusief sloopopgave en wegnemen planvoorraad) binnen afgesproken periode, unaniem vastgesteld door de gemeenteraad en de corporaties.

Procappers op dit project

Geen gekoppelde procappers

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020