Limburg

Regionaal Uitvoeringsprogramma Wonen Parkstad Limburg

In Zuid-Limburg werken acht gemeenten samen in de regionale organisatie Parkstad Limburg. De gemeenten hebben woonvisies opgesteld en deze regionaal afgestemd. De uitvoeringsprogramma’s van de woonvisies boden nog onvoldoende handvatten om samen doelgericht aan de slag te gaan. Procap zorgde voor een proces waarin de gemeenten en Parkstad Limburg hun eigen programma’s prioriteerden, nadachten wat zij nodig hadden van anderen om stappen te zetten én wat zij te bieden hadden om anderen juist te helpen. Een pragmatisch samenwerkingsmodel laat in één oogopslag de wederzijdse relaties en verantwoordelijkheden zien.

Procappers op dit project

Sietske Voets
MSc MBA
Directeur en Senior Adviseur

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020