Friesland

Regio Deal Zuidoost Friesland

De regio Zuidoost Friesland kenmerkt zich door een sterke mienskip (gemeenschap) en een uniek landschap. Deze kenmerken staan onder druk door relatief grote sociaaleconomische problemen en verandering van het landschap door verdroging, klimaatverandering en de gevolgen van traditionele landbouw. Om de welvaart en de leefbaarheid in het gebied te behouden heeft het Rijk Zuidoost Friesland geselecteerd als een van de gebieden waarmee zij deze zomer een Regio Deal willen sluiten.

De betrokken partners (de gemeente Smallingerland, Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Wetterskip Fryslân en de Provincie Friesland) geven samen vooraf invulling aan de Regio Deal. Na het sluiten van de Deal ontvangt de regio 15 miljoen voor projecten die bijdragen aan de pijlers vitale kernen en veerkrachtig landschap. De Regio zuidoost Friesland vraagt ondersteuning bij het vinden van de juiste projecten en de financiële verdeling die daarbij komt kijken. Procap is gevraagd om als projectsecretaris deze keuze voor Regio Deal te begeleiden en inzichtelijk te maken welke projecten uiteindelijk onderdeel zijn van de Regio Deal. De partners hebben consensus bereikt over welke projecten onderdeel uit maken van de Regio Deal.

Hulp nodig bij het in het indienen van een Regio Deal of bij de uitvoering van Regio Dealprojecten? Anda vertelt je er graag meer over.

 

Procappers op dit project

Geen gekoppelde procappers

Meer projecten uit deze categorie

Er is sprake van krapte op de woningmarkt in de gemeente Groningen. Ook moeten...
2023
Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Nederland een steeds grotere afstand tot de overheid...
2023
Bas Lodder is onlangs gestart als strategisch omgevingsmanager bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.