Overschie en Zuidwijk

Projectleider verkenningen gebiedsaanpak aardgasvrij (Overschie & Zuidwijk)

Rotterdam wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat binnen 30 jaar alle 263.000 aardgasaansluitingen moeten worden vervangen door een duurzaam alternatief. Hoe geef je deze transitie vorm tegen de laagste maatschappelijke kosten? Rotterdam is al volop bezig om deze energietransitie handen en voeten te geven door middel van gebiedsgerichte aanpakken. Door aan te sluiten bij lopende projecten en samen te werken met de corporaties, eigenaren, energie- en warmteleveranciers verloopt deze verandering beter en goedkoper. Er wordt al in 5 gebieden geëxperimenteerd met deze gebiedsaanpakken. In 2020 wordt voor 12 nieuwe kansrijke gebieden onderzocht of deze door middel van een integrale gebiedsaanpak voor 2030 aardgasvrij kunnen worden.

Bram van der Hulst leidt het onderzoek naar de wijken Overschie en Zuidwijk. Door creatief, flexibel en krachtig op te treden verkrijgt Bram niet alleen inzicht in de technische haalbaarheid, financiële haalbaarheid en maatschappelijke haalbaarheid. Bovenal zet hij zich in om met alle partijen in de wijk tot concrete oplossingen te komen.
Wil je weten hoe een gebiedsgerichte aanpak vorm te geven en hoe je voor draagvlak zorgt? Neem contact met ons op.

Beeld bij Maarten Scheer via Unsplash

Procappers op dit project

Bram van der Hulst
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

Binnen het Kennis- en Innovatieplatform van PIANOo (onderdeel van RVO) heeft Boy Zelle een...
2020
In 2014 besloot de buurtvereniging Noorderplantsoenbuurt om tien jaar later, in 2024, energieneutraal te...
2020
Uiterlijk in 2021 moeten gemeenten voor alle wijken en dorpen een transitievisie warmte hebben...
2020

Kennismaken?
Advies nodig…?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.