Gemeente Ede

Projectleider transformatie Somaterrein

Dit project is een complexe gebiedsontwikkeling in Ede waar het verpauperde en verontreinigde Somaterrein wordt herontwikkeld tot een duurzame, gasloze woonwijk. Risico’s liggen vooral in de omgeving van het gebied en in de torenhoge financiële risico’s. Om deze risico’s te beheersen en te compenseren is in een vroeg stadium participatie met de buurt opgezet en is voor de ontwikkeling van de woonwijk een tender georganiseerd via een prijsvraag. Hierdoor is het bestemmingsplan met draagvlak vanuit de buurt vastgesteld en is er tegelijkertijd een hoge opbrengst voor de ontwikkeling van de grond gerealiseerd. De wijk krijgt een warmtenet en er is plek voor middenhuur. Hiervoor zijn duidelijke spelregels opgesteld om te voorkomen dat het product toegankelijk en betaalbaar blijft voor de doelgroep. De rol van Procap was het integrale projectmanagement in een kritieke fase van het project. Het project wordt in 2019 en 2020 uitgevoerd.

Procappers op dit project

Arjen Jansen
drs. ing.
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020