Routekaart OV 2040

Mobiliteit & Infrastructuur
Gestart in01-07-2022voorGemeente Groningen en provincie GroningeninGroningenen afgerond in01-07-2023
#duurzamemobiliteit#schaalsprong#modelsplit

De verwachte groei van inwoners in de regio Groningen-Assen leidt tot een sterke groei en verdichting van de stad Groningen. Dit betekent ook een forse groei van de behoefte aan mobiliteit. Om deze schaalsprong op de juiste manier te faciliteren, is er behoefte aan een vertaalslag van de inhoudelijke beleidspunten nodig in de vorm van een routekaart die aantoont welke stappen er de komende 20 jaar gezet moeten worden om deze schaalsprong in het OV te maken.

In de eerste stap in de ontwikkeling van de routekaart is het van belang om eerst een helder beeld te krijgen van het huidige mobiliteitssysteem. Hiervoor worden verschillende vervoersdata geanalyseerd en verwerkt in het Daily urban system. Ook wordt er met deze data de model split van Groningen bepaald.

In opdracht van de gemeente en provincie Groningen zijn Frank en Theo in de rol van procesmanager betrokken het vormen van deze strategie. Samen met de projectleiders van gemeente en provincie zijn ze verantwoordelijkheid voor het proces, dat moet leiden tot de oplevering en bestuurlijke vaststelling van de Routekaart. De kern hierbij is te komen tot een veilig, duurzaam, gezond en inclusief vervoerssysteem. 

Er worden ook verschillende werksessies en conferenties georganiseerd om samen met verschillende stakeholders na te denken over het traject dat moet worden doorlopen richting een gedragen plan. Hiervoor worden verschillende actuele thema’s behandeld zoals overstapweerstand, vervoersarmoede en deel- en ketenmobiliteit.

Wil je meer weten over de routekaart en de visie daarop? Neem dan contact op met Frank of Theo