Gasvrij Gorecht

Energie & Klimaat
Gestart in2019voorGemeente Midden-GroningeninGroningen
#Warmtenet#Aardgasvrij#Participatie

In Hoogezand voelen bewoners de gevolgen van aardgaswinning direct in de vorm van bodemdaling en aardbevingen. Inmiddels heeft het Rijk besloten de gaswinning in Groningen te stoppen. Gasvrij Gorecht is een project in het Nationaal Programma Groningen en richt zich op vier onderdelen: het overstappen van koken op gas naar inductie, de verduurzaming van woningen, het realiseren van een warmtenet op basis van restwarmte en het benutten van de daken voor zonne-energie.

Het inzetten van restwarmte uit industrie is een belangrijk alternatief om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Gemeente Midden-Groningen, Waterbedrijf Groningen Duurzaam en kartonfabriek ESKA hebben samen met de woningcorporaties al langer de wens om dat in de wijk Gorecht-Noord aardgasvrij te maken. Dat is niet makkelijk in een wijk met circa 700 sociale huurwoningen en 200 particuliere woningen. Onze hulp werd ingeroepen.

Met een project- en communicatieplan is nu voor iedereen duidelijk welke stappen de betrokken partijen samen moeten maken. En op welke manier bewoners het beste worden betrokken, want zij beslissen uiteindelijk over het plan.

Dankzij de door ons opgezette inductieregeling is ruim 70% van de bewoners dat nog op gas kookte, nu overgestapt naar koken op inductie. Daarnaast wordt er nu hard gewerkt aan het verduurzamen en verbeteren van woningen: voor huurders én huiseigenaren. Huiseigenaren krijgen daarbij de mogelijkheid om maatregelen zelf uit te voeren, en worden ontzorgd in het proces van subsidies en offertes aanvragen. Zo komen we een stap dichter bij een aardgasvrij Gorecht-Noord.

Wil je ook een vergelijkbare wens, ambitie of idee in uitvoering brengen? Of ben je op zoek naar adequaat projectmanagement voor een aardgasvrije wij of dorp? Procappers Charlotte, Johan en Jorik vertellen er graag over.