Wim van der Staaij

Adviseur en Projectmanager

Voor duurzame oplossingen kom je samen

De energietransitie en andere duurzame vraagstukken zijn misschien wel de grootste opgave van deze tijd. Voor het creëren van oplossingen die werken en draagkracht hebben is dialoog met, en begrip voor, de verschillende belanghebbenden nodig. Hier spring ik graag in door te kijken waar kansen liggen en hoe barrières overwonnen kunnen worden. Ik laat me leiden door een drang om bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld voor de volgende generaties. Een uitdaging maakt mij enthousiast en ik zoek graag naar creatieve koppelkansen.

Wim zijn ...

... deskundigheid ligt bij de energietransitie en gedragsvraagstukken

... creativiteit kan hij kwijt in het vertalen van plan naar product

... energie gaat stromen van complexe vraagstukken met veel bewegende delen