Gemeente Uden

Omgevingsstudie N605 Uden

De omgevingsstudie N605 is een (pilot) project in opdracht van de gemeente en provincie Noord-Brabant. Is er een mogelijkheid, om integraal naar een (verkeerskundig) vraagstuk te kijken en op basis van andere argumenten een goede keuze te maken? De gemeente heeft zich gecommitteerd aan het vinden voor een oplossing voor de sociale en verkeerskundige problematiek rondom de huidige N605. Gaan we de route aanpassen, verleggen, of houden we het zoals het is? In de omgevingsstudie heeft de omgeving hiervoor een cruciale rol gekregen. Typerend voor het project is dan ook de nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden en belangstellenden. Op basis van een uitvoerig beoordelingskader is er met vak-experts en de omgeving een voorkeursalternatief bepaald, welke in de vervolgfase verder uitgewerkt zal worden.

Procappers op dit project

Theo Heida
drs. ing.
PVM
Directeur Advies
Jordan Jansen
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

De ‘governance’ van de railinfrastructuur in de regio Amsterdam is per 1 januari 2022...
2022
Sta je in de binnenstad en weet je de weg (terug) naar Utrecht Centraal...
2022
Hoe kunnen we landgoederen behouden en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren? Om de doorstroming...
2022

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.