Vlaardingen

Nieuwe Stadswijk op Unileverterrein

Eind 2019 verruilde Unilever R&D na ruim 60 jaar Vlaardingen voor Wageningen.

Door het vertrek van Unilever bleef er een terrein van ca. 7 hectare achter, waar een nieuwe invulling voor gevonden moest worden.

De gemeente Vlaardingen heeft de ambitie om, samen met de ontwikkelaar van het Unileverterrein, hier een nieuwe stadswijk te ontwikkelen. De locatie bevindt zich op een unieke locatie tussen het oude centrum en het water enerzijds en tussen het Maaspark en bedrijven anderzijds. De transformatie gaat een stoer, dynamisch woonwerkcluster opleveren, dat tevens plaats biedt aan onderwijs en zorg. In de huidige plannen is voorzien in ca. 650 woningen voor een brede doelgroep, een strook voor offshore-gerelateerde bedrijven, een tweetal scholen en huisvesting voor zorgfuncties. Bij de inrichting van de nieuwe stadswijk wordt behalve de onderlinge samenhang tussen de diverse functies en met de bestaande omgeving, ook rekening gehouden met de milieubeperkingen (bijvoorbeeld geluidcontouren) die in het gebied gelden.

Op dit moment ligt er een definitief masterplan en wordt binnenkort de anterieure overeenkomst tussen Gemeente Vlaardingen en ontwikkelaar gesloten, waarna ook de bestemmingsplanprocedure wordt gestart.

Erik verzorgt het projectmanagement van de planvorming. Bob heeft het selectieproces en de verkoop begeleidt namens de gemeente.

Beeld afkomstig van Studio for New Realities

Procappers op dit project

Sietske Voets
MSc MBA
Directeur en Senior Adviseur
Erik Kroes
ir.
Senior Adviseur en Projectmanager
Bob Braak
ir.
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020