Vlaardingen

Nieuwe Stadswijk op Unileverterrein

Eind 2019 verruilde Unilever R&D na ruim 60 jaar Vlaardingen voor Wageningen.

Door het vertrek van Unilever bleef er een terrein van ca. 7 hectare achter, waar een nieuwe invulling voor gevonden moest worden.

De gemeente Vlaardingen heeft de ambitie om, samen met de ontwikkelaar van het Unileverterrein, hier een nieuwe stadswijk te ontwikkelen. De locatie bevindt zich op een unieke locatie tussen het oude centrum en het water enerzijds en tussen het Maaspark en bedrijven anderzijds. De transformatie gaat een stoer, dynamisch woonwerkcluster opleveren, dat tevens plaats biedt aan onderwijs en zorg. In de huidige plannen is voorzien in ca. 650 woningen voor een brede doelgroep, een strook voor offshore-gerelateerde bedrijven, een tweetal scholen en huisvesting voor zorgfuncties. Bij de inrichting van de nieuwe stadswijk wordt behalve de onderlinge samenhang tussen de diverse functies en met de bestaande omgeving, ook rekening gehouden met de milieubeperkingen (bijvoorbeeld geluidcontouren) die in het gebied gelden.

Op dit moment ligt er een definitief masterplan en wordt binnenkort de anterieure overeenkomst tussen Gemeente Vlaardingen en ontwikkelaar gesloten, waarna ook de bestemmingsplanprocedure wordt gestart.

Erik verzorgt het projectmanagement van de planvorming. Bob heeft het selectieproces en de verkoop begeleidt namens de gemeente.

Beeld afkomstig van Studio for New Realities

Procappers op dit project

Sietske Voets
MSc MBA
Directeur en Senior Adviseur
Erik Kroes
ir.
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

Er is sprake van krapte op de woningmarkt in de gemeente Groningen. Ook moeten...
2023
Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Nederland een steeds grotere afstand tot de overheid...
2023
Bas Lodder is onlangs gestart als strategisch omgevingsmanager bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.