Gorinchem

Locatieonderzoek Regionale Beroepen- en innovatiecampus Gorinchem

Het betreft een onderzoek in opdrachtgeverschap vanuit de afdelingen Onderwijs en Stadsontwikkeling, naar potentiële locaties om de huidige scholencampus naartoe uit te bouwen. We lieten in deze opdracht zien hoe we de behoeften en wensen vanuit twee beleidsterreinen konden verknopen. Zo wordt in ruimtelijke zin recht gedaan aan de verschillende eisen, die er vanuit hen gesteld werden. De input is gedeeltelijk vanuit de organisatie intern opgehaald en verwerkt in een rapport. Dit draagt bij aan de vaststelling van het integrale huisvestingsplan voor onderwijs in de gemeente Gorinchem. Het biedt daarnaast een advies voor de gefaseerde inrichting van de campus in de toekomst en verbindt het aan de gebiedsontwikkeling in Gorinchem-Noord. We tonen hiermee als Procap aan dat we flexibel zijn en de materie rondom maatschappelijk vastgoed in de vingers hebben.

Procappers op dit project

Profielpagina website-2
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

Er is sprake van krapte op de woningmarkt in de gemeente Groningen. Ook moeten...
2023
Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Nederland een steeds grotere afstand tot de overheid...
2023
Bas Lodder is onlangs gestart als strategisch omgevingsmanager bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.