Gorinchem

Locatieonderzoek Regionale Beroepen- en innovatiecampus Gorinchem

Het betreft een onderzoek in opdrachtgeverschap vanuit de afdelingen Onderwijs en Stadsontwikkeling, naar potentiële locaties om de huidige scholencampus naartoe uit te bouwen. We lieten in deze opdracht zien hoe we de behoeften en wensen vanuit twee beleidsterreinen konden verknopen. Zo wordt in ruimtelijke zin recht gedaan aan de verschillende eisen, die er vanuit hen gesteld werden. De input is gedeeltelijk vanuit de organisatie intern opgehaald en verwerkt in een rapport. Dit draagt bij aan de vaststelling van het integrale huisvestingsplan voor onderwijs in de gemeente Gorinchem. Het biedt daarnaast een advies voor de gefaseerde inrichting van de campus in de toekomst en verbindt het aan de gebiedsontwikkeling in Gorinchem-Noord. We tonen hiermee als Procap aan dat we flexibel zijn en de materie rondom maatschappelijk vastgoed in de vingers hebben.

Procappers op dit project

Wander Apotheker
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020