Harlingen

Harlingen – Ambtelijke Huisvesting

De ambtelijke organisatie van de gemeente Harlingen is traditioneel gehuisvest en verdeeld over diverse locaties in en rond het centrum van Harlingen. Uit onderzoek blijkt dat de huidige huisvesting op onderdelen gedateerd is. Zo heeft de gemeente te maken met klimaatproblemen, kennen de gebouwen een lage bezetting en nieuwe werkvormen zijn in de huidige huisvesting lastig toepasbaar. Daarnaast wil de gemeente Harlingen zich blijven profileren als een goede en aantrekkelijke werkgever.

In het Bestuursakkoord ‘Bouwen aan een betere toekomst’, heeft het College haar ambities voor de komende jaren geformuleerd. Zo wil zij haar eigen vastgoed energie-neutraal maken en moet een integraal plan voor de huisvesting van de ambtelijke organisatie worden opgesteld.  Inmiddels is een Strategisch Huisvestingsplan opgesteld. Het doel van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) richt zich op hoe de ambtelijke huisvesting kan bijdragen aan de profilering van de gemeente Harlingen, de huisvesting efficiënter en duurzamer gebruikt kan worden, zonder dat de kosten voor huisvesting stijgen ten opzichte van het huidige niveau en daarnaast bijdraagt aan een betere bezetting van de werkplekken.

Wat heeft Procap gedaan?

  • Procesmanagement: Het vastgelopen bestuurlijk proces weer in beweging gekregen en een nieuw besluit georganiseerd.
  • Participatie: (draagvlak) burgers en medewerkers een stem gegeven in de keuzes die gemaakt worden

 

Beeld van Michielverbeek via Wikipedia

Procappers op dit project

Jos Dijcker
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020