Amsterdam

GVB-RIB in ontwikkeling naar professionele assetmanager

De ‘governance’ van de railinfrastructuur in de regio Amsterdam is per 1 januari 2022 sterk gewijzigd. De Vervoerregio is de risicodragende opdrachtgever. De Vervoerregio heeft GVB-RIB de meerjarige opdracht gegeven voor het assetmanagement van de railinfrastructuur. GVB-RIB is een nieuw bedrijf binnen het GVB-concern. Een onderdeel van de meerjarige opdracht is dat GVB-RIB moet ontwikkelen naar een professionele assetmanager conform ISO-55001. Rutger is vanuit GVB verantwoordelijk voor het transitieprogramma van deze ontwikkeling.

Daarnaast is hij ook teamleider van de teams Kaders & Ontwikkeling en areaalinformatiemanagement. Deze twee teams zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de kaders waarbinnen GVB-RIB moet gaan werken en het handhaven van deze kaders. Tevens wordt vanuit deze teams het strategisch assetmanagementplan opgesteld. Vanuit zijn rol als teamleider geeft hij de sturing aan deze ontwikkelingen. De opdrachtgever voor deze ontwikkelingen zijn zowel de Vervoerregio als formele opdrachtgever van het beheer en onderhoud, als ook het GVB-concern, waartoe GVB-RIB behoort.

De ontwikkeling betreft een grote integrale opgave. De aanpak van Rutger is om de beoogde veranderingen zoveel mogelijk met de lijn te doen, zodat de veranderingen daadwerkelijk blijvend zijn. Daarbij gaat Rutger altijd voor een integrale benadering, waarbij hij het overzicht houdt over de verschillende ontwikkelingen die zich voordoen in de organisatie. Als basis voor deze ontwikkelingen heeft hij opdracht gegeven om een gedragen en integraal strategisch assetmanagementplan op te stellen. Vanuit de strategie volgt dan ook een samenhangende, concrete aanpak voor de ontwikkeling.

Ook richt Rutger zich op de teamontwikkeling, waarbij de focus ligt op het scherp stellen van de taken en verantwoordelijkheden van beide teams. Aan de hand daarvan stelt Rutger de profielen op die noodzakelijk zijn om de verantwoordelijkheden te kunnen invullen. Hiermee wil hij komen tot een duurzame bezetting van beide teams.

Daarnaast is Rutger trekker van de werkgroep energiecongestie. Deze werkgroep is ingericht ter beheersing van het congestieprobleem op het energienetwerk in de regio Amsterdam. De werkgroep heeft de opdracht gekregen om met integrale, GVB-brede oplossingen en beheersmaatregelen, op te komen voor issues en risico’s op het gebied van congestie. Hiertoe zoekt Rutger nadrukkelijk ook de samenwerking met diverse partijen in het speelveld, zoals Liander, de gemeente, maar ook medegebruikers, zoals ProRail. Deze aanpak moet leiden tot onconventionele oplossingen voor urgente issues en het beter kunnen voorspellen van mogelijke toekomstige issues en risico’s.

Procappers op dit project

Geen gekoppelde procappers

Meer projecten uit deze categorie

”De stad leefbaar houden en het landelijk gebied bereikbaar. Dat klinkt als een mooie...
2023
Roermond Bereikbaar is een uitvoeringsorganisaties in midden-Limburg die werkt aan het stimuleren van slimme,...
2023
Sta je in de binnenstad en weet je de weg (terug) naar Utrecht Centraal...
2022

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.