Utrecht

Er op uit met de Uithoflijn in Utrecht

In december 2019 is de Uithoflijn in gebruik genomen. Deze tramlijn verbindt Utrecht Centraal met het Utrecht Science Park.

De aanleg van de Uithoflijn ging niet zonder slag of stoot. Zowel de planning als het budget werden fors overschreden. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht zag zich gesteld voor meerkosten van tientallen miljoenen euro. Dit had z’n weerslag op de projectorganisatie, de politieke aandacht en de beeldvorming van het project.

Procap heeft in 2018 een tweetal onderzoeken gedaan naar de Uithoflijn. Het eerste onderzoek gebeurde in opdracht van de gemeente Utrecht en betrof een second opinion op de onderbouwing van de meerkosten. Doel hiervan was om met name de gemeenteraad en provinciale staten meer inzicht en gevoel bij de bedragen te geven en de hardheid hiervan

Het tweede onderzoek was in opdracht van de gemeentelijke Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer. De focus van dit onderzoek lag op het verkrijgen van inzicht in de verdeling van risico’s en meerkosten tussen opdrachtgevers en de centrale aannemer van de traminfrastructuur. Kernvraag was of er heldere en evenwichtige afspraken waren gemaakt.

Beide onderzoeken hebben tot heldere resultaten geleid die onder andere hebben bijgedragen aan het beeld van het feitelijke verloop van het project, hoe (contract)afspraken in de praktijk hebben gewerkt en hoe de aansturing en het informeren van politiek en bestuur is verlopen.

Omdat Procap werkzaam is in het speelveld tussen overheid, markt en omgeving is het als geen ander in staat om projecten op een kernachtige en accurate wijze te doorgronden.

Beeld van Spoorjan via Wikipedia.

Procappers op dit project

Theo Heida
drs. ing.
PVM
Directeur Advies
Erik Kroes
ir.
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

”De stad leefbaar houden en het landelijk gebied bereikbaar. Dat klinkt als een mooie...
2023
Roermond Bereikbaar is een uitvoeringsorganisaties in midden-Limburg die werkt aan het stimuleren van slimme,...
2023
De ‘governance’ van de railinfrastructuur in de regio Amsterdam is per 1 januari 2022...
2022

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.