Gemeente Stichtse Vecht

CO2-neutrale bedrijventerreinen in Gemeente Stichtse Vecht

Op veel plekken in Nederland zet Procap zich in om de energietransitie te versnellen door middel van een gebiedsgerichte aanpak. De focus ligt daarbij vaak op de verduurzaming van woningen. In de gemeente Stichtse Vecht zijn Boy Zelle en Wander Apotheker in 2020 begonnen om ook op bedrijventerreinen het verschil te maken.

Er valt, gezien het relatief hoge energieverbruik van bedrijven, veel winst te behalen. Namens de gemeente helpen we, in nauwe samenwerking met ECUB (het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven), om op de bedrijventerreinen Merwedeweg en De Corridor mogelijke alternatieve energiebronnen en besparingsopties te verkennen. We analyseren de beschikbare gegevens, brengen lokale kenmerken in kaart en lichten in verschillende bijeenkomsten aan de ondernemers toe welke mogelijke opties op hun bedrijventerrein te realiseren zijn.

Op basis van de mogelijkheden op het bedrijventerrein en de behoeftes van de ondernemers ondersteunen we vervolgens bij het schrijven van een plan van aanpak. Dat wordt een product dat praktische handvatten biedt om zowel collectief als individueel no regret aan de slag te gaan met de energietransitie en duurzaamheid, aangepast aan de situatie die dáár het meest passend is. Het sluit aan bij de gezamenlijke wensen en wordt niet van bovenaf opgelegd. De bedrijven blijven altijd eigenaar van het proces. Hierbij kunnen ze naar behoefte ontzorgd worden door inhoudelijk en procesmatig ‘meegenomen’ te worden door Procap en ECUB, of juist gefaciliteerd te worden met meer eigen inzet. Deze aanpak helpt de gemeente om in de toekomst ook op andere bedrijventerreinen de verduurzaming van onderop op gang te brengen. De inhoud sluit ook aan bij het opstellen van de gemeentelijke Transitievisie warmte.

Een dergelijke aanpak is nieuw en vereist gezamenlijk pionieren. Zin om deze uitdaging samen aan te gaan, om zo de energietransitie en verduurzaming stap voor stap te versnellen? Neem dan contact met ons op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen verkennen.

Procappers op dit project

Wander Apotheker
MSc
Adviseur en Projectmanager
Boy Zelle
MSc
Projectmanager en Adviseur Energie en Omgeving

Meer projecten uit deze categorie

In Nederland merken we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van...
2021
U-THUIS is een regionaal samenwerkingsverband van zeventien Utrechtse gemeenten dat gericht is op de...
2020
Binnen het Kennis- en Innovatieplatform van PIANOo (onderdeel van RVO) heeft Boy Zelle een...
2020

Kennismaken?
Advies nodig…?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.