Amsterdam/Hoorn

Brede verkenning rechttrekken A7 Purmerend

Het ministerie van I en W en Rijkswaterstaat verkennen samen met regionale overheden maatregelen om de doorstroming op de A7 tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Het rechttrekken van een bocht in de A7 bij Purmerend is eerder op verkeerskundige gronden afgevallen, maar de gemeente heeft de tijd gekregen om de maatregel te onderbouwen met andere argumenten. Procap maakte een belangeninventarisatie bij stakeholders en stelde een afwegingsmodel en een aantal varianten op. Hiermee is de gemeente Purmerend in staat om de discussie te voeren vanuit een bredere context, met aandacht voor de samenhang tussen ruimtelijke ontwikkelingen, omgevingskwaliteit en mobiliteit.

Beeld van Sander_Weeteling via Unsplash

Procappers op dit project

Theo Heida
drs. ing.
PVM
Directeur Advies

Meer projecten uit deze categorie

De ‘governance’ van de railinfrastructuur in de regio Amsterdam is per 1 januari 2022...
2022
Sta je in de binnenstad en weet je de weg (terug) naar Utrecht Centraal...
2022
Hoe kunnen we landgoederen behouden en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren? Om de doorstroming...
2022

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.