Amsterdam/Hoorn

Brede verkenning rechttrekken A7 Purmerend

Het ministerie van I en W en Rijkswaterstaat verkennen samen met regionale overheden maatregelen om de doorstroming op de A7 tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Het rechttrekken van een bocht in de A7 bij Purmerend is eerder op verkeerskundige gronden afgevallen, maar de gemeente heeft de tijd gekregen om de maatregel te onderbouwen met andere argumenten. Procap maakte een belangeninventarisatie bij stakeholders en stelde een afwegingsmodel en een aantal varianten op. Hiermee is de gemeente Purmerend in staat om de discussie te voeren vanuit een bredere context, met aandacht voor de samenhang tussen ruimtelijke ontwikkelingen, omgevingskwaliteit en mobiliteit.

Beeld van Sander_Weeteling via Unsplash

Procappers op dit project

Theo Heida
drs. ing.
PVM
Directeur Advies

Meer projecten uit deze categorie

De omgevingsstudie N605 is een (pilot) project in opdracht van de gemeente en provincie...
2021
Bereikbaarheidsprojecten hebben hun dienst bewezen in mobiliteits-land. Dit resulteert in, ook al is Beter...
2020
Het stationsgebied Utrecht is de afgelopen jaren flink op de schop gegaan. Hoe houd...
2020