Friesland

Biobased brug Ritsumasyl

De provincie Fryslân gaat de uitdaging aan om een duurzame fietsbrug te realiseren. Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het realiseren van een biobased fietsbrug bij Ritsumasyl. Vanaf halverwege 2016 wordt in het onderzoekstraject gekeken of in plaats van gebruik te maken van traditionele materialen zoals beton of staal, het mogelijk is om een beweegbare fietsbrug van biologische vezels en natuurlijk hars te realiseren. De provincie Fryslân gaat de uitdaging aan om een duurzame fietsbrug te realiseren. Procap voerde de volgende taken uit: algemene aansturing van het project, het aansturen van de Europese aanbestedingen voor de leverancier en de aannemer, onder meer door het aansturen van het leverings- en bouwcontract, het organiseren van de startbijeenkomst bouwteam en de verdere procesbegeleiding van het bouwteam, het begeleiden van het eerste fase onderzoeks- en ontwikkeltraject, deelnemen aan diverse overleggen, waaronder: Opdrachtgeversoverleg (programmamanager, projectmanager en assistent-projectmanager); Baanbrekers in de Bouw.

Onze aanpak heeft zich gekenmerkt in de volgende stappen: 1. Kennismaken en de opgave eigen maken; 2. Inrichten projectorganisatie en projectbeheersing; 3. Uitvoeren marktverkenning leverancier en aannemer; 4. Contracteren leverancier en aannemer; 5. Opstellen en sluiten van een samenwerkingsovereenkomst; 6. Start bouwteam voor het ontwikkeltraject er is.

Verantwoordelijk voor het opzetten van het bouwteam voor de ontwikkeling en realisatie van een innovatieve fietsbrug in Friesland van bio-composiet. Onder andere in samenwerking met onderwijsinstellingen zoals Stenden, Windesheim en TU-Delft. Zeer interessant project door innovaties op het gebied van bio-composiet en circulair bouwen, en de bijzondere samenwerkingscoalitie.

Beeld bij EmielH via Wikipedia

Procappers op dit project

Geen gekoppelde procappers

Meer projecten uit deze categorie

De campagne ‘Utrecht helpt bedrijven in het zadel’ van Goedopweg heeft als doel medewerkers...
2023
”De stad leefbaar houden en het landelijk gebied bereikbaar. Dat klinkt als een mooie...
2023
Roermond Bereikbaar is een uitvoeringsorganisaties in midden-Limburg die werkt aan het stimuleren van slimme,...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.