Waterschap Rijn en IJssel

Adviseur participatie Baakse Beek Vorden

De Baakse Beek Vorden is een project tussen meerdere overheden, waaronder het Waterschap Rijn en IJssel dat als penvoerder optrad. Procap is gevraagd een participatie strategie te ontwikkelen over de vraag ‘hoe de inwoners bij het project te betrekken?’ Procap heeft hiervoor een participatieplan opgesteld waarbij bewoners het recht kregen om samen te ontwerpen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen enerzijds de wettelijke doelen (die moeten) en de wens voor meer beleving van het water in het dorp. Over deze wens kregen bewoners zeggenschap. Dat is vormgegeven door tijdens een bewonersbijeenkomst op basis van beelden een beoogde opbrengst te definiëren die een werkgroep van bewoners vervolgens mocht gaan uitwerken. Deze werkgroep waardeerde deze zeggenschap zozeer dat naast de doelen van het project ook lokale doelen zij bereikt zoals een betere fietsverbinding over de Baakse Beek, een doorwaadbare plaats in de beek en speel gelegenheden langs het water. Dat was nooit gelukt zonder de participatiestrategie.

 

Dat deze strategie succesvol was, blijkt wel uit het feit dat de Baakse Beek Vorden de 2e plaats heeft behaald in de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Om de zeggenschap voor bewoners echt mogelijk te maken moesten de beleidsmatige en financiële kaders flexibel zijn en diende bij de uitvoering van het project en de contractvorming heldere communicatie afspraken worden gemaakt. Ook was het belangrijk om de besturen van de verschillende betrokken partijen goed mee te nemen. Met andere woorden, externe participatie begint bij interne communicatie!

Beeld van Michielverbeek via Wikipedia

Procappers op dit project

Arjen Jansen
drs. ing.
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020