Gemeente Ede

Adviseur herbestemming Kantinegebouw Enka

Het kantinegebouw is een Rijksmonument op een oud fabrieksterrein dat getransformeerd wordt naar een nieuwe woonwijk. In het gebouw moet een brede school gevestigd worden. De gebouweigenaar (BOEi), gemeente en gebruiker (schoolbestuur) hebben allemaal dezelfde ambitie maar tegelijkertijd verschillende rollen en belangen. Via een samenwerkingsovereenkomst zijn de rollen en belangen van de betrokken partijen helder vastgelegd. Ook is aandacht gegeven aan de financiële risico’s, duurzaamheid en de planning. Hiermee is de gezamenlijke ambitie dichterbij gekomen. Procap heeft hiervoor gezorgd door als verbinder een proces uit te stippelen die de partijen het vertrouwen geeft om op basis van heldere uitgangspunten met elkaar samen te werken.

Procappers op dit project

Arjen Jansen
drs. ing.
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020