Energie & Klimaat

Nederland heeft op het gebied van energie en klimaat flinke stappen te maken. In 2019 kwam slechts 8,6 procent van het totale energieverbruik uit duurzame bronnen. Dat is lang niet genoeg om aan de gemaakte afspraken te voldoen. Gaat het de komende jaren dan wel veranderen? En hoe dan? Wij zijn optimistisch, denken dat het kan, zetten de schouders eronder en brengen de transitie van de tekentafel naar de praktijk. Als denkers en doeners zorgen we dat de afspraken voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord lokaal en regionaal worden toegepast.

Wij werken al een aantal jaren actief aan diverse aardgasvrije wijken & dorpen, helpen woningcorporaties met duurzame huurwoningen en het effectief combineren van deze twee. Ook geven wij opdrachtgevers op basis van onze praktijkervaringen trainingen om zelf aan de slag te gaan. 

Wij werken verder aan klimaatadaptatie, want naast het remmen van klimaatverandering moeten we onze omgeving aanpassen op meer water, hitte en droogte.

En vraag je ons voor een mobiliteitsoplossing, verdichtings- of krimpopgave, gebiedsontwikkeling of iets anders? Dan geven wij gevraagd en ongevraagd advies over duurzame energie en het inbouwen van adaptieve oplossingen in projecten.

Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert snel. De extremen nemen toe. Regelmatig worden warmte- en droogterecords gebroken. En als het regent hebben we steeds vaker met wateroverlast te maken. De zeespiegel stijgt en ook het effect op de grondwaterstand en het waterpeil in rivieren, kanalen, beken en sloten is steeds groter. Ondanks de noodzakelijke inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan is het ook nodig om gebouwen, straten, buurten, dijken, waterlopen en gebieden aan te passen. Hiermee vangen we dergelijke extremen beter op. Dit proces noemen we klimaatadaptatie en is onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid.

Klimaatadaptatie is een breed begrip om Nederland in te laten spelen op de gevolgen van klimaatverandering, met een breed scala aan noodzakelijke veranderingen in de leefomgeving. Als er geen maatregelen worden genomen, kan de schade tot 2050 oplopen naar 70 miljard euro. En veel persoonlijk leed in de vorm van overlast, gevolgen voor gezondheid en meer sterfte. Daarom moet waar nodig worden ingegrepen in bestaande water- en veiligheidssystemen. Of moeten adaptieve oplossingen worden toegevoegd. Waar mogelijk is het slimmer om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, gepland onderhoud of renovatie direct rekening te houden met meer droogte, piekbuien en hittestress. 

Het ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak hiervoor. Wij ontwikkelen adaptieve oplossingen door het in onze projecten op de agenda te zetten en te laten zien dat het niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn. 

Wij helpen opdrachtgevers door de doelen uit het deltaplan te vertalen naar lokale programma’s en projecten. En met het beste projectmanagement realiseren we actuele of zelfs urgente opgaven snel en effectief. 

Weet je nog niet hoe je klimaatadaptatie het beste kunt oppakken? Of wil je van een visie of bepaalde doelen een concreet programma of project maken? Neem contact met ons op.

Sabina Pruis is als assistent projectmanager werkzaam bij het project Brandenburg-West aardgasvrij. Brandenburg-West is...
2022
Samenwerken om te versnellen Het elektriciteitsnetwerk van Amsterdam is overbelast. Daardoor staan ontwikkelingen in...
2022
Groningen versneld verduurzamen Er rust een nieuwe, grote taak op de schouders van gemeenten:...
2022
In Nederland merken we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van...
2021
U-THUIS is een regionaal samenwerkingsverband van zeventien Utrechtse gemeenten dat gericht is op de...
2020
Op veel plekken in Nederland zet Procap zich in om de energietransitie te versnellen...
2020

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.