Energie & Klimaat

Nederland heeft op het gebied van energie en klimaat flinke stappen te maken. In 2019 kwam slechts 8,6 procent van het totale energieverbruik uit duurzame bronnen. Dat is lang niet genoeg om aan de gemaakte afspraken te voldoen. Gaat het de komende jaren dan wel veranderen? En hoe dan? Wij zijn optimistisch, denken dat het kan, zetten de schouders eronder en brengen de transitie van de tekentafel naar de praktijk. Als denkers en doeners zorgen we dat de afspraken voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord lokaal en regionaal worden toegepast.

Wij werken al een aantal jaren actief aan diverse aardgasvrije wijken & dorpen, helpen woningcorporaties met duurzame huurwoningen en het effectief combineren van deze twee. Ook geven wij opdrachtgevers op basis van onze praktijkervaringen trainingen om zelf aan de slag te gaan. 

Wij werken verder aan klimaatadaptatie, want naast het remmen van klimaatverandering moeten we onze omgeving aanpassen op meer water, hitte en droogte.

En vraag je ons voor een mobiliteitsoplossing, verdichtings- of krimpopgave, gebiedsontwikkeling of iets anders? Dan geven wij gevraagd en ongevraagd advies over duurzame energie en het inbouwen van adaptieve oplossingen in projecten.

Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert snel. De extremen nemen toe. Regelmatig worden warmte- en droogterecords gebroken. En als het regent hebben we steeds vaker met wateroverlast te maken. De zeespiegel stijgt en ook het effect op de grondwaterstand en het waterpeil in rivieren, kanalen, beken en sloten is steeds groter. Ondanks de noodzakelijke inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan is het ook nodig om gebouwen, straten, buurten, dijken, waterlopen en gebieden aan te passen. Hiermee vangen we dergelijke extremen beter op. Dit proces noemen we klimaatadaptatie en is onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid.

Klimaatadaptatie is een breed begrip om Nederland in te laten spelen op de gevolgen van klimaatverandering, met een breed scala aan noodzakelijke veranderingen in de leefomgeving. Als er geen maatregelen worden genomen, kan de schade tot 2050 oplopen naar 70 miljard euro. En veel persoonlijk leed in de vorm van overlast, gevolgen voor gezondheid en meer sterfte. Daarom moet waar nodig worden ingegrepen in bestaande water- en veiligheidssystemen. Of moeten adaptieve oplossingen worden toegevoegd. Waar mogelijk is het slimmer om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, gepland onderhoud of renovatie direct rekening te houden met meer droogte, piekbuien en hittestress. 

Het ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak hiervoor. Wij ontwikkelen adaptieve oplossingen door het in onze projecten op de agenda te zetten en te laten zien dat het niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn. 

Wij helpen opdrachtgevers door de doelen uit het deltaplan te vertalen naar lokale programma’s en projecten. En met het beste projectmanagement realiseren we actuele of zelfs urgente opgaven snel en effectief. 

Weet je nog niet hoe je klimaatadaptatie het beste kunt oppakken? Of wil je van een visie of bepaalde doelen een concreet programma of project maken? Neem contact met ons op.

Schiermonnikoog wil het eerste aardgasvrije eiland en de eerste aardgasvrije gemeente van Nederland zijn....
2023
Procapper Martine Niezink werkt voor de gemeente Eemsdelta aan de ‘aanpak aardgasvrij wonen’, waarin...
2023
Afgelopen jaar werkte Jolien Korbee voor het Actienetwerk 15% GasTerug. Dit actienetwerk is in...
2023
Sinds mei 2021 is Erik Kroes als projectleider werkzaam bij de gemeente Zutphen. Hij is...
2023
De gevolgen van klimaatverandering zijn dagelijks in het nieuws. Ook in Nederland merken we...
2023
De energietransitie is in volle gang, maar gaat nog niet snel genoeg. Dat was...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.