Werkplaatsen Nationale Omgevingsagenda (NOVI)

De Omgevingswet komt eraan. Welke trends en ontwikkelingen zijn van nationaal belang zijn voor de inrichting van Nederland? Welke opgaven liggen er hier voor de Rijksoverheid? Het Ministerie heeft deze vragen door middel van Werkplaatsen geagendeerd in de Nationale Omgevingsagenda, de opzet tot de nationale visie op de leefomgeving (de Nationale Omgevingsvisie).

De Werkplaatsen zijn bijeenkomsten met professionals werkzaam bij overheden, maatschappelijk organisaties en het bedrijfsleven. Tijdens deze inhoudelijke bijeenkomsten zijn de trends en ontwikkelingen op dé thema’s die centraal staan in de inrichting van onze leefomgeving opgehaald. Procap heeft het participatieve proces om tot de resultaten voor de Omgevingsagenda te komen geleid. In overleg met het programmateam zijn 39 verschillende Werkplaatsen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen als circulaire economie, waterveiligheid, smart cities en adaptieve planning. Bij elk van deze onderwerpen is de connectie gelegd met de kennis van andere overheden, kennisinstellingen en professionals. Gezamenlijk zijn we zo per onderwerp tot de gewenste input gekomen. Ook de geïnteresseerden die niet bij de Werkplaatsen zijn geweest zijn meegenomen in de aanpak. Om veel mensen te betrekken bij het proces hebben we onze resultaten op een website gepubliceerd en hebben we de inhoudelijke highlights in een afsluitend document gevat. Dit document is geen standaard rapport, maar is in Procap-stijl gemaakt. Naast inhoudelijk goede output staan we  namelijk voor overzichtelijke, voor iedereen begrijpbare documenten.

Procap heeft alle organisatie van de opdrachtgever uit handen genomen. Van het plannen tot de uitwerking en het verspreiden van de resultaten. Door inspirerend projectmanagement en door mensen en organisaties beter te laten samenwerken krijgen wij projecten van de grond: wij maken projecten!

Procappers op dit project

Profielpagina website
drs. ing.
PVM
Directeur Advies
Profielpagina website
ing.
Senior Projectmanager en Teamcoach
profielpagina website
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

Er is sprake van krapte op de woningmarkt in de gemeente Groningen. Ook moeten...
2023
Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Nederland een steeds grotere afstand tot de overheid...
2023
Bas Lodder is onlangs gestart als strategisch omgevingsmanager bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.