Verzwaren elektriciteitsnetwerk Amsterdam

Samenwerken om te versnellen

Het elektriciteitsnetwerk van Amsterdam is overbelast. Daardoor staan ontwikkelingen in de gemeente op de rem. Denk aan stroom die niet geleverd kan worden aan nieuwbouwwijken, en bedrijven die niet kunnen elektrificeren en verduurzamen. Om deze crisis te verhelpen moet het net worden verzwaard. In maart 2022 is daarvoor beleid opgesteld: het Ontwikkelingskader EVA 2035. Tot 2035 moeten er 30 nieuwe elektriciteitsstations worden gebouwd, en 13 bestaande stations uitgebreid. De gemeente Amsterdam trekt hierin samen op met de netbeheerders TenneT en Liander. Dit gebeurt onder de naam “Taskforce Congestie Amsterdam”. Wekelijks werken de partijen samen op locatie, waardoor er korte lijntjes ontstaan tussen de medewerkers.

 

Vanuit Procap is Ytsen Boomsma als Assistent Programmamanager betrokken. Ytsen is in dienst bij de gemeente Amsterdam, en werkt voor het Programma EVA, waar de elektriciteitsstations onderdeel van zijn. Het programma is gefocust op versnellen door verbeterde samenwerking tussen de partijen. Er worden vaste aanspreekpunten en teams aangesteld, die op verschillende manier betrokken zijn bij de onderstations. Denk aan een team met kennis van de ondergrond en kabels, en een team dat gespecialiseerd is in vergunningen en bestemmingsplannen. Naast de werkzaamheden van een assistent werkt Ytsen vanuit Procap mee aan het ontwikkelen van een gedeelde werkwijze binnen deze teams, en standaard formats voor o.a. besluitvorming en ruimtelijke inpassing.

Procappers op dit project

Ytsen Boomsma
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

Sabina Pruis is als assistent projectmanager werkzaam bij het project Brandenburg-West aardgasvrij. Brandenburg-West is...
2022
Groningen versneld verduurzamen Er rust een nieuwe, grote taak op de schouders van gemeenten:...
2022
In Nederland merken we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van...
2021

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.