Gemeente Ede

Projectmanager Het Nieuwe Landgoed

Het Nieuwe Landgoed is een langlopende gebiedsontwikkeling in Ede. Twee locaties in het projectgebied moeten nog ontwikkeld worden. Vanuit het projectmanagement heeft Procap een organisatievoorstel gedaan om deze locaties afzonderlijk en herkenbaar te ontwikkelen. Veel aandacht ging uit naar het ondersteunen van het CPO-initiatief, waarvoor de planologische kaders flexibel zijn gemaakt met steun vanuit het bestuur van de gemeente. Het afronden van het woonrijp maken van het totale exploitatiegebied was een moeilijk vraagstuk. Contracten hierover waren oud, terwijl de gemeente inmiddels hogere standaarden heeft. Dit vergde een aanpak waarbij zowel de externe contractpartijen als de interne stakeholders nauwgezet werden betrokken.

Procappers op dit project

Arjen Jansen
drs. ing.
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020