Verzwaren elektriciteitsnetwerk

Energie & Klimaat
Gestart infebruari 2022voorGemeente AmsterdaminNoord-Hollanden afgerond inmei 2023
#energietransitie#netcongestie#duurzaamheid

Het elektriciteitsnetwerk van Amsterdam is overbelast. Daardoor staan ontwikkelingen in de gemeente op de rem. Denk aan stroom die niet geleverd kan worden aan nieuwbouwwijken, en bedrijven die niet kunnen elektrificeren en verduurzamen. Om deze crisis te verhelpen moet het net worden verzwaard. In maart 2022 is daarvoor beleid opgesteld: het Ontwikkelingskader EVA 2035. Tot 2035 moeten er 30 nieuwe elektriciteitsstations worden gebouwd, en 13 bestaande stations uitgebreid. De gemeente Amsterdam trekt hierin samen op met de netbeheerders TenneT en Liander. Dit gebeurt onder de naam “Taskforce Congestie Amsterdam”. Wekelijks werken de partijen samen op locatie, waardoor er korte lijntjes ontstaan tussen de medewerkers.

Vanuit Procap is Ytsen Boomsma als Assistent Programmamanager betrokken. Ytsen is in dienst bij de gemeente Amsterdam en werkt voor het Programma EVA, waar de elektriciteitsstations onderdeel van zijn. Het programma is gefocust op versnellen door verbeterde samenwerking tussen de partijen. Er worden vaste aanspreekpunten en teams aangesteld, die op verschillende manier betrokken zijn bij de onderstations. Denk aan een team met kennis van de ondergrond en kabels, en een team dat gespecialiseerd is in vergunningen en bestemmingsplannen. Naast de werkzaamheden van een assistent werkt Ytsen vanuit Procap mee aan het ontwikkelen van een gedeelde werkwijze binnen deze teams, en standaard formats voor o.a. besluitvorming en ruimtelijke inpassing.