Verkenningen gebiedsaanpak aardgasvrij

Energie & Klimaat
Gestart inapril 2020voorGemeente RotterdaminZuid-Hollanden afgerond injanuari 2021
#gebiedsaanpakaardgasvrij#energietransitie#transitievisiewarmte

Rotterdam wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat binnen 30 jaar alle 263.000 aardgasaansluitingen moeten worden vervangen door een duurzaam alternatief. Hoe geef je deze transitie vorm tegen de laagste maatschappelijke kosten?

Rotterdam is al volop bezig om deze energietransitie handen en voeten te geven door middel van gebiedsgerichte aanpakken. Door aan te sluiten bij lopende projecten en samen te werken met de corporaties, eigenaren, energie- en warmteleveranciers verloopt deze verandering beter en goedkoper. In de Transitievisie Warmte is aangegeven welke buurt wanneer aan de beurt is. In 2020 is hiervoor in 12 kansrijke gebieden onderzoek gedaan, hoe deze gebieden door middel van een integrale gebiedsaanpak voor 2030 aardgasvrij kunnen worden.

Bram van der Hulst heeft als eindverantwoordelijke het onderzoek naar de wijken Overschie en Zuidwijk uitgevoerd. Door creatief, flexibel en krachtig op te treden verkreeg Bram niet alleen inzicht in de technische haalbaarheid, financiële haalbaarheid en maatschappelijke haalbaarheid. Bovenal is hij het gesprek aangegaan met alle partijen in de wijk om tot concrete oplossingen te komen voor een alternatief op aardgas.

Wil je weten hoe een gebiedsgerichte aanpak vorm te geven en hoe je voor draagvlak zorgt? Neem contact met ons op.