Van een drempel een podium maken

Energie & Klimaat
Gestart in7 november 2023voorGemeente SchiermonnikooginFriesland
#aardgasvrij#natuurvriendelijk#isoleren

Schiermonnikoog wil het eerste aardgasvrije eiland en de eerste aardgasvrije gemeente van Nederland zijn. Een ambitieus doel wat veel van de eilanders en de gemeente zelf zal vragen. Want hoe krijg je dit georganiseerd? En hoe zet je de beschikbare middelen doelmatig in? Een lokale, projectmatige aanpak is de sleutel volgens Jorik Strockmeijer. Samen met Johan Duut werkt hij met de eilanders aan deze aardgasvrije proeftuin.

Vanuit drie sporen en in stappen wordt gewerkt naar een aardgasvrij eiland. Dit zijn:

  1. Elektrisch koken
  2. Natuurvriendelijk isoleren
  3. Duurzaam verwarmen

Er wordt heel bewust ingezet op dat ‘natuurvriendelijk isoleren’. Het is uniek voor de aardgasvrije proeftuinen in Nederland. Schiermonnikoog is een Nationaal Park, onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en Natura2000 gebieden. Er zijn veel kwetsbare planten- en diersoorten. Ook gewoon in de spouw van een woning of onder de dakpannen. Met natuurvriendelijk isoleren wordt de natuur en het milieu versterkt, in plaats van het schade toe te brengen. Praktisch betekent het dat eilanders worden geholpen om natuurvriendelijk isolatiemateriaal aan te schaffen en dat we zorgen dat werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen van de diersoorten die in dit gebied voorkomen. Daar vloeien ook nadelen uit: dat isolatiemateriaal is vaak duurder en op bepaalde momenten kan er vanwege de aanwezigheid van diersoorten niet geklust worden. Jorik: “Je kunt je afvragen of het voor draagvlak wel een goed idee is om eigenaar-bewoners met extra moeilijkheden op te zadelen. Er zijn al zoveel drempels om je eigen woning te verduurzamen. Goed advies, geld en het vinden van een geschikte aannemer zijn niet eenvoudig. Allemaal gedoe. ”

Daarom maken Johan en Jorik van een drempel een podium. Een belangrijke lokale kernwaarde is de natuur. Jorik vertelt verder: “We werken in projectmatige stappen samen met eilanders en betrokken partijen aan oplossingen. Zo heeft de gemeente vooraf een ecologisch werkprotocol laten opstellen. We laten zien welke isolatiematerialen aanvaardbaar zijn en welke juist niet. Voor het natuurvriendelijke materiaal krijgen eigenaars-bewoners een extra subsidie, bovenop de subsidies die er al zijn. We kijken naar het collectief inkopen van goed toepasbare oplossingen en het natuurvriendelijke voert de boventoon in onze communicatie. Zo geven we dat een podium waardoor de kennis en het bewustzijn bij mensen toeneemt. De Friese Milieu Federatie brengt hiervoor hele relevante kennis in. Het aanhaken van de juiste partijen is dus ook belangrijk. We geven de natuur als het ware een stem in het project.” Verder is de participatie met eilanders uiterst belangrijk. “We moeten en willen de bewoners niet iets opleggen. Zij moeten de mogelijkheden zelf gaan zien en inzien dat het belangrijk is. Die drempel kan dan juist motiverend gaan werken.” Het project doet daarom eerst een pilot met een kleine groep woningen, voordat het verder uitgerold wordt. Ook dat is onderdeel van de projectbeheersing. Met de ambitie van Schiermonnikoog scherp voor ogen, op weg naar een aardgasvrij eiland.

Wilt u meer weten over het project Aardgasvrij Eiland? Neem dan contact op met Jorik!