Totstandkoming omgevingsvisie

Gebieden & Gebouwen
Gestart innovember 2021voorGemeente GorincheminZuid-Hollanden afgerond innovember 2022
#omgevingswet#participatie#langetermijn#duurzaamheid

De gemeente Gorinchem is in 2020 begonnen met het werken aan een omgevingsvisie. Vanuit Procap zijn Wander Apotheker en Jordan Jansen betrokken geweest bij het eerste deel van deze totstandkoming tot concept omgevingsvisie.

Gemeenten maken een omgevingsvisie om grip te krijgen op de ruimtelijke ontwikkeling en de inrichting van hun gebied. Door middel van de omgevingsvisie kan een gemeente dus een langetermijnvisie ontwikkelen, participatie bevorderen, sturing en regie uitoefenen op ruimtelijke ontwikkelingen, en beter inspelen op veranderingen in de omgeving.

Een deel van de plannen in de Gorcumse omgevingsvisie zijn al gemaakt, bijvoorbeeld de mobiliteitsvisie, de visie op duurzaamheid of de woon- en transformatievisie. Een ander deel van het plan gaan worden ingevuld over de ontwikkeling van Gorinchem als Waterstad, Woonstad, Werkstad, en Regiostad. En ook over de ontwikkeling van de stad als schakel tussen de Randstad en Brabant.

De Omgevingsvisie vormt de leidraad voor de fysieke leefomgeving (alles wat van invloed kan zijn op wonen, werken en recreëren) van de stad tot 2050 en is het resultaat van onze samenwerking met verschillende stakeholders en haar bewoners. Gedurende het proces zijn deze stakeholders uitvoerig betrokken en gesproken tijdens participatiemomenten, werkateliers, een stadsbrede enquête en de stadstafel.

Wil je meer weten over deze omgevingsvisie? Neem dan contact op met Jordan of Wander.