Teamcoaching directieteam

Mobiliteit & Infrastructuur
voorToonaangevens ingenieursbureauinUtrechten afgerond in2023
#teamontwikkeling#goedenveiliggesprek#plezier

“Jacqueline, kun je me helpen de verbinding in mijn directieteam te verstevigen, zodat we meer plezier hebben en samen invulling kunnen geven aan onze bedrijfsstrategie gericht op mooie resultaten en toekomstbestendigheid?” Via een traject van 5 sessies, waarin we het team hebben geholpen ‘een goed en veilig gesprek’ te voeren en ‘hun stip aan de horizon te zetten’, is een team ontstaan dat elkaar opzoekt, plezier heeft en bespreekbaar maakt wat besproken moet worden.