Projectmanager Kazerneterreinen

Gebieden & Gebouwen
Gestart inApril 2019voorGemeente EdeinGelderlanden afgerond inNovember 2019
#CultureelHistorischErfgoed#CPO#Ontwikkelstrategie#Stikstof

Procap was verantwoordelijk voor het projectmanagement van de planontwikkeling en realisatie van de ‘Kazerneterreinen Ede’. Het gaat hier om een grootschalige gebiedsontwikkeling, bestaande uit herbestemming van monumentale kazernecomplexen en woningbouw in de zones tussen deze complexen in. Vanuit deze rol werd er leiding gegeven aan de projectorganisatie, regie gevoerd over de contractvorming met marktpartijen én was Procap verantwoordelijk voor de communicatie met ontwikkelaars, omgeving en bestuur van de gemeente. Door Procap is een meer empathische gedragslijn ontwikkeld tegenover bewoners die tegen problemen aan liepen. Daarnaast is juist een meer zakelijke lijn richting ontwikkelende partijen gerealiseerd.