Projectmanagement maatschappelijk vastgoed

Gebieden & Gebouwen
Gestart inaugustus 2021voorGemeente AmsterdaminNoord-Holland
#maatschappelijkvastgoed#projectmanagement#gebiedsontwikkeling

De gemeente Amsterdam is druk bezig om meer maatschappelijke voorzieningen te realiseren in transformatie- en ontwikkelgebieden. Dit zijn gebieden waar binnen de bestaande stad ruimte wordt gezocht naar gezonde verdichting. Meer ruimte voor wonen, maar ook voor de maatschappelijke voorzieningen die daarbij horen. Want juist maatschappelijke voorzieningen zorgen vaak voor de kwaliteit van de stad, voor álle doelgroepen.

Als projectmanager voor de realisatie van basisvoorzieningen is Stanzi verantwoordelijk voor de planvorming, afstemming en uitvoering van verschillende nieuw te bouwen voorzieningen. Stanzi heeft hierin het stokje overgenomen van Marte die voorheen aan dit project heeft gewerkt. Stanzi doet dit verspreid over de stad en heeft zo wel een stuk of 10 uiteenlopende projecten onder haar hoede. Zo werkt ze aan de ontwikkeling van verschillende projecten: van een losstaande buurtkamer in een groenstrook in Amsterdam-Noord, tot aan een jongerencentrum in de plint van een woontoren op IJburg. Door de grote diversiteit aan projecten, is dit een heel diverse rol. Stanzi zorgt voor de afstemming met de gehele gebiedsontwikkeling, want de realisatie van zo’n buurtkamer staat niet op zich. Daarnaast overlegt zij met toekomstige gebruikers en de architecten over het ontwerp en de functionaliteit van het gebouw. En uiteraard moet er interne besluitvorming plaatsvinden om te zorgen dat er voldoende draagvlak én budget is om de voorzieningen te realiseren.

Stanzi draagt in deze rol op tastbare wijze bij aan de verdichtingsopgave van de stad, en vooral de daarbij horende leefbaarheid. Door de diversiteit aan verantwoordelijkheden kan zij als projectmanager echt zorgen dat de lijnen goed worden uitgezet, de planning klopt en alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. In één van de projecten werkt zij bijvoorbeeld nauw samen met een woon coöperatie, die als zelfbouwers een woontoren ontwikkelen op een kavel van de gemeente Amsterdam. In de plint van deze woontoren realiseren zij ook twee casco ruimtes, waar de gemeente vervolgens zorg zal dragen voor de afbouw en exploitatie van twee basisvoorzieningen. Deze vernieuwende constructie vereist een goede samenwerking, afstemming en communicatie. Ondanks deze complexiteit zorgen voor een soepel proces, dat past bij Procap.

Wil je meer weten over het projectmanagement van maatschappelijk vastgoed? Stanzi en Marte kunnen je er alles over vertellen.