Oude rechtbank Amersfoort

Gebieden & Gebouwen
Gestart inNovember 2020voorGemeente AmersfoortinUtrecht
#transformatie#participatie#circulair

Tegenover station Amersfoort Centraal staan twee gebouwen waarin een rechtbank was gezeteld en die nu enkele jaren grotendeels leeg staan. De gemeente is eigenaar en heeft de ambitie dat deze locatie wordt getransformeerd tot een iconisch visitekaartje, die een waardige stadsentree voor inwoners en bezoekers wordt. Een moderne kantoorlocatie met ruimte voor ontmoeting, innovatie en een mix van functies die het gebouw en de omgeving van het Stationsplein verlevendigen. Dat is niet eenvoudig. De locatie ligt ingeklemd tussen het drukke Stationsplein met grootschalige bebouwing en een lommerrijke woonbuurt met een kleinschalige structuur in een beschermd stadsgezicht. Gezien deze context wil de gemeente de locatie verkopen aan een partij die hier goed mee kan omgaan en wel via een openbare verkoopprocedure. Tegelijkertijd maken omwonenden zich zorgen over aantasting van het woongenot en het beschermd stadsgezicht. Hoe geef je dan de participatie met de omgeving vorm in een openbare verkoopprocedure? Arjen Jansen werkte als senior projectmanager van de gemeente Amersfoort een koers uit voor het herontwikkelingsproces.

Participatie vroeg organiseren, over proces en inhoud

Arjen begon het project met inventariseren van wensen en zorgen, zowel intern als extern. Met vertegenwoordigers uit de woonbuurt werd ook gesproken over de wijze van herontwikkeling: via welke stappen gaat de gemeente de locatie verkopen en met welke uitgangspunten? Op basis van de inventarisatie werd een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen koers voor de herontwikkeling samengesteld. De belangrijkste ingrediënten hiervan zijn:

  1. De gemeente en vertegenwoordigers sparren over de inrichting van het proces in elke fase van het herontwikkelingsproces (dit creëert rust en structuur en draagvlak voor het proces);
  2. Een openbare verkoop op basis van een zogenoemd ‘ontwikkelkader’, waarover met de omgeving inhoudelijk van gedachten wordt gewisseld en daarna vastgesteld door de raad (dit geeft vooraf duidelijkheid aan de omgeving en aan de markt);
  3. Tijdens de verkoopprocedure is een dialoog tussen de partijen die een aanbieding doen en een vertegenwoordiging uit de omgeving. Deze vertegenwoordiging adviseert daarna over de kwaliteitsaspecten van de aanbieding i.c. het schetsontwerp en een participatieplan.

Spannend

De betrokkenheid van omwonenden in de verkoopprocedure is spannend. Het idee is dat het waardevol is voor de kwaliteit van de inschrijvingen als marktpartijen en omgeving met elkaar in dialoog gaan, voordat de inschrijving gedaan wordt. Een tweede meerwaarde is dat omwonenden op deze manier beter in staat zijn een goed advies te geven over de inschrijving. Tot slot: de markt kan een betere risicoafweging maken. Kortom, allemaal voordelen. Maar wat nou, als omwonenden met veel bombarie hun zorgen en bezwaren uiten? Is dat niet een gevaar voor het vertrouwen van de marktpartijen en het proces? De oplossing is gevonden om deze vraag vooraf open en bloot met vertegenwoordigers van de omgeving te bespreken. Doordat de gemeente zich hierover kwetsbaar opstelde, kwam er veel begrip terug. Dit bood vertrouwen om het idee door te zetten. Aankomende lente zien we hoe het gaat uitpakken.

Meer weten? Neem contact op met Arjen Jansen, telefoonnummer 030-280 8000.

Bron foto: Gemeente Amersfoort