Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Energie & Klimaat
Gestart inapril 2021voorProvincie UtrechtinUtrecht
#utiliteitsbouw#energietransitie#duurzamemeerjarenonderhoudsplanning

Maatschappelijke organisaties zoals gemeenten, scholen en zorginstellingen hebben allemaal last van de hoge energieprijzen. Zij willen graag hun vastgoed verduurzamen om zo de energierekening flink omlaag te brengen. Het mooie is dat door verduurzaming ook de exploitatielasten omlaag gaan, zodat er meer middelen beschikbaar komen voor hun kernactiviteiten. Maar de meeste maatschappelijke organisaties zijn juist zo druk met die kerntaken, dat ze er niet aan toekomen om ook met hun vastgoed aan de slag te gaan. Procapper Boy Zelle zet zich met zijn team elke dag in om deze organisaties door het gehele verduurzamingsproces heen te helpen met adviezen, rapportages en persoonlijke begeleiding.

Slim kijken naar budgetten

Boy Zelle is projectleider van het ontzorgingsprogramma van provincie Utrecht en verantwoordelijk voor de verduurzaming van het vastgoed van 200 maatschappelijke instellingen met 500 gebouwen. “In 2021 hebben we een ontzettend gemotiveerd en kundig team opgebouwd om deze klus te klaren. Elke sector heeft een gespecialiseerde coach die de vastgoedeigenaren adviseert en begeleidt. De coaches weten wat er specifiek leeft bij hun doelgroep en houden hier rekening mee”. Ook krijgt elke sector rapportages van hun gebouwen en over hun vastgoedonderhoudsplanning van onze gespecialiseerde partner Facilicom.

'Uiteindelijk willen we met zijn allen naar een duurzaam investeringsbesluit van de deelnemer. Wij doen ons best om daarbij te gaan voor de maximale verduurzamingsscenario’s. Vaak is er veel meer mogelijk op een financieel verantwoorde manier als je slim kijkt naar budgetten. Door integraal en met een lange termijn om te gaan met de geldstromen, creëer je veel meer speelruimte en zijn er meer maatregelen die zich terugverdienen'. De aanpak slaat aan, in Utrecht en in andere provincies. Daarom zijn in 2023 de doelstellingen en doelgroepen vergroot en is het team uitgebreid naar tien collega’s.

Langdurige aanpak

Het is van belang dat er goed wordt aangesloten bij de lokale netwerken van potentiële deelnemers. Daarom verschilt de aanpak ook enigszins per provincie. De doelgroepen gemeenten, scholen, zorg, cultuur, gemeenschapslocaties zoals dorpshuizen en scouting, religieuze instellingen en kinderopvang kunnen deelnemen in Utrecht (sport had al een eigen aanpak). De ontzorgingsaanpak loopt door tot tenminste eind 2024. “De meeste provincies geloven in een langdurige aanpak en pleiten voor een verlenging, omdat de opgedane kennis en netwerken zo goed benut kunnen blijven worden. Ik verwacht ook dat gemeenten hierin een grotere rol gaan pakken. Het lopende programma is slechts het begin. In de hele provincie staan 7000 maatschappelijk vastgoed objecten. Reken maar dat de eigenaren daarvan vroeg of laat allemaal ook aan de slag willen met verduurzaming”.

Wil je meer weten over het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Neem dan contact op met Boy