Onderzoek potentiële woonwagenlocaties

Gebieden & Gebouwen
Gestart indecember 2023voorGemeente GroningeninGroningenen afgerond infebruari 2024
#woningnood#locatiestudie#alternatievewoonvormen

De gemeente Groningen zoekt naar een plek voor woonwagenbewoners, want ook onder woonwagenbewoners is de nood hoog voor geschikte woonruimte. De wachttijd voor een woonwagenstandplaats is inmiddels opgelopen naar tien jaar. Deze situatie wordt verergerd door een gebrek aan doorstroom onder woonwagenbewoners en de sterke wens van jongeren om uit huis te gaan, maar wel bij hun familie te blijven wonen. Daarom zoekt Gemeente Groningen naar een extra plek voor woonwagenbewoners.

Dit samen zorgt voor een oplopende wachttijd. Vanwege de grote vraag naar extra woonwagenstandplaatsen én omdat de gemeente zich in wil zetten voor alternatieve woonvormen is onderzoek nodig naar een geschikte nieuwe locatie voor woonwagens.

De gemeente Groningen heeft Martine Naber en Josefien van Reeuwijk gevraagd een locatiestudie te doen voor vijf potentiële locaties voor woonwagens. In de vorm van een quickscan hebben zij de ruimtelijke aspecten per locatie in beeld gebracht samen met de mogelijke risico's per locatie. Er wordt gekeken naar verschillende ruimtelijke aspecten. Maken de locaties deel uit van een ecologische structuur? Zijn er risico’s met betrekking tot de externe veiligheid? En hoe zit het met archeologie? Deze zaken kunnen het proces namelijk extra moeilijk, of in sommige situaties zelfs onmogelijk maken.

Voor het ophalen van informatie spraken Josefien en Martine met projectleiders en specialisten binnen de gemeente. In alle agenda’s werd een moment vrijgemaakt om actief mee te denken. Dat maakte het mogelijk om in zeer korte tijd een goed overzicht van de locaties op te stellen.

Martine en Josefien hebben als eindresultaat een adviesrapport opgeleverd aan de gemeente Groningen met daarin een score voor ieder ruimtelijk aspect op iedere locatie. Op basis van deze informatie gaat de gemeente Groningen verder met de besluitvorming: op welke van deze locaties kan een woonwagenlocatie worden gerealiseerd?

Ben je benieuwd naar hun aanpak of wil je meer weten over het locatieonderzoek? Neem contact op met Martine of Josefien, zij kunnen je er meer over vertellen.