Onderzoek Hoge Nood in Drenthe

Gebieden & Gebouwen
Gestart inmaart 2023voorProvince DrentheinDrentheen afgerond injuni 2023
#openbareToiletten#locatieonderzoek#kaartanalyse

Op 28 september 2022 is Motie Vreemd ‘Hoge nood in Drenthe’  unaniem aangenomen door de Provinciale Staten, omdat maar liefst 3,5 miljoen buik- en blaas patiënten en 2,4 miljoen senioren in Nederland er niet op uit durven te gaan vanwege een gebrek aan openbare toiletten.

In Drenthe hebben niet alle OV- knooppunten (hubs) een openbaar of opengesteld toilet in de nabije omgeving. Daarnaast zijn er in natuur- en recreatiegebieden in Drenthe nauwelijks (openbare) toiletten, en wanneer deze er wel zijn ze niet goed vindbaar, of van lage kwaliteit. Daardoor wordt er wildgepoept en – geplast, wat slecht is voor planten en dieren, niet hygiënisch is en bovendien een ontsierend beeld geeft in de openbare ruimte, waaronder natuurgebieden. Dit vraagt om een verbetering van de toegankelijkheid, bekendheid en aanwezigheid van openbare toiletten in Drenthe. 

Voor provincie Drenthe doen Karlo Feunekes en Martine Naber een eerste analyse. Met dit onderzoek creëren we inzicht in de huidige situatie ten opzichte van opgestelde normen, de aanpak van andere gemeenten en provincies, zoekgebieden voor realisatie van een openbaar toilet, mogelijkheden om de huidige situatie te verbeteren, een globaal kostenoverzicht, en de belangen van verschillende stakeholders. Dat doen we door middel van een GIS-analyse, gesprekken met terreinbeheerders, nutspartijen, actiepartijen en gemeenten, en bureauonderzoek. Dit levert uiteindelijk een scenario analyse met aanbevelingen voor de provincie op.

Wil je meer weten over dit bijzondere project? Neem dan contact op met Martine.