Omgevingsstudie N605 in Volkel

Mobiliteit & Infrastructuur
Gestart inseptember 2019voorGemeente UdeninNoord-Brabanten afgerond indecember 2020
#leefbaarheid#infrastructuur#value-engineering

Ten westen van Volkel ligt de N605. Deze westelijke route is al jaren onderwerp van gesprek bij de provincie Noord-Brabant en de gemeente Uden.

In de jaren ’90 had de provincie de ambitie om een sluitend provinciaal wegennetwerk te bezitten met de wens om de N605 te verleggen naar de Zeelandsedijk. Uit een recente studie van de provincie Noord-Brabant naar het toekomstige gebruik van de route N605 naar de N264 bleek dat er verkeerskundig geen reden was om de routering van de provinciale weg ‘om te klappen’ en het verkeer oostelijk van Volkel te leiden.  

Het onderwerp bleef echter actueel, door de problemen rondom doorstroming en verkeersveiligheid. Dat is de aanleiding geweest om Procap in de arm te nemen. Theo Heida en Jordan Jansen zijn gevraagd om een omgevingsstudie uit te voeren met aandacht voor de omgevingskwaliteit, leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp Volkel. 

De omgevingsstudie heeft als doel om omwonenden en de politiek inzicht te geven en een afweging te maken welke oplossing de voorkeur heeft. Vanuit een breed perspectief zijn alternatieven gezocht, inclusief het aanpassen van de bestaande N605. Voor de verkeersberekeningen is ingenieursbureau Witteveen+Bos ingeschakeld.

Het mooie van deze studie is dat het de ambitie heeft meegekregen als voorbeeld te dienen voor toekomstige provinciale omgevingsstudies: hoe weeg je in een breder perspectief, zoals ruimtelijke kwaliteit en draagvlak, alternatieven af?

Door middel van een gestructureerd en creatief proces op basis van Value Engineering-principes zijn we met de omgeving tot een gedragen advies gekomen welke in november 2020 voorgelegd is aan de gemeenteraad. Dit leidde tot een voorstel voor een duurzame ruimtelijke structuur, waarmee Volkel de kans kreeg om van ‘het slot af’ te komen en verder te ontwikkelen.  De studie kenmerkte zich door een intensief traject met de omgeving en een belangrijke rol voor de klankbordgroep.

Inmiddels is de volgende fase gestart en wordt er een planstudie naar de nieuwe verbinding uitgevoerd.  Ben je benieuwd naar meer informatie over dit project of zou je graag eens door willen praten over onze aanpak?

Neem dan hier (N605 | Gemeente Maashorst) een kijkje of neem contact op met Theo of Jordan.