Mobiliteitsstrategie Groningen-Assen

Mobiliteit & Infrastructuur
Gestart in2019voorRGA Groningen-AsseninGroningenen afgerond in2020
#smartmobility#strategie#procesmanagement

Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Een van de speerpunten van de regio is het versterken van de interne samenhang door het verbeteren van de regionale bereikbaarheid.

Het vorige mobiliteitsprogramma was vooral gericht op het verbeteren van infrastructuur voor het openbaar vervoer in de regio en de (inter)regionale fietsverbindingen. De automobiliteit naar- en van de steden Groningen en Assen is echter nog steeds hoog, ondanks de verbetering van het aanbod van het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen. De bereikbaarheid van de woon- en werkcentra in deze regio blijft aandacht vragen.

In opdracht van de RGA stelde Procap samen met de betrokken partijen een nieuwe mobiliteitsstrategie op. De focus hiervan is:

  1. prioriteit te geven aan fiets en OV;
  2. de auto te beschouwen als onderdeel van de keten;
  3. te richten op het daily urban system van de regio (die groter is dan de bestuurlijke grenzen);
  4. meer aandacht te hebben voor de first & last mile.

De rol van Procap was die van procesmanager en inhoudelijk verbinder. De mobiliteitsstrategie is daarmee, onder de titel ‘Vergroenen, Verknopen en Verslimmen’, een echte coproductie van de samenwerkende partijen geworden waarin een aanpak is uitgewerkt voor het versterken en beter benutten van de duurzame mobiliteitsketens.

De volgende stap was het uitwerken van een gezamenlijke regionale samenwerkingsagenda voor de uitvoering van deze strategie.

Meer weten over deze aanpak of de mobiliteitsstrategie? Neem contact op met Theo.