Klimaatadaptieve ontwerpen Groningen

Energie & Klimaat
Gestart inNovember 2018voorGemeente GroningeninGroningenen afgerond inDecember 2019
#HerinrichtingOpenbareRuimte#Hittestress#Wateroverlast

Groningen staat bekend als een stad met een prettige leef- en werkomgeving. Dit wil de gemeente in de toekomst behouden. Echter, het klimaat verandert en dit heeft gevolgen voor de gebouwde omgeving: de intensiteit en frequentie van extreem weer neemt toe, waardoor wateroverlast, hitte en droogte voor problemen zorgen. Om in te spelen op deze veranderingen heeft de gemeente Groningen een klimaatagenda opgesteld, waarvan de ontwerpmanifestatie klimaatadaptatie een onderdeel is. De eerste stap van de ontwerpmanifestatie bestond uit het realiseren van integrale ontwerpen voor openbare ruimte op drie locaties in de gemeente (het Damsterplein, de Bedumerweg en de wijk Selwerd).

Procap is gevraagd het proces te begeleiden om tot de ontwerpen te komen. De opdracht bestond uit het samenstellen van een interne projectorganisatie, het opstellen van een uitvraag en het selecteren van ontwerpbureaus, het ontwikkelen van een vernieuwend ontwerpproces in samenwerking met Platform GRAS en het faciliteren van dit proces van initiatie tot oplevering van de ontwerpen. Dit hebben we gedaan door in een open en lerend ontwerpproces drie ontwerpbureaus aan te sturen en ze uit te dagen te komen tot nieuwe en creatieve oplossingen. Voor de drie locaties  zijn op deze manier perspectieven geschetst voor de realisatie van een klimaatbestendige, groene en aantrekkelijke leefomgeving.