Kindcentra Olst en Wijhe

Gebieden & Gebouwen
Gestart inapril 2020voorGemeente Olst-WijheinOverijssel
#maatschappelijkvastgoed#financiering#samenwerking

In de gemeente Olst-Wijhe kampen verschillende dorpen met verouderde onderwijshuisvesting. De gebouwen zijn technisch in slechte staat en voldoen niet meer aan de eisen om kwalitatief goed onderwijs te geven. Daarom hebben de schoolbesturen, de gemeente, de kinderopvangorganisaties en zorgpartijen zoals de GGD en logopedisten de handen ineen geslagen.

Zo is er een visie ontwikkeld om twee integrale, energieneutrale kindcentra te ontwikkelen waarin onderwijs en andere kindfuncties samenkomen: één in de kern Olst en één in de kern Wijhe. Stichting Maatschappelijk Vastgoed wordt namens de betrokken partijen de eigenaar en de bouwheer van de twee kindcentra. Het kindcentrum Olst moet er in 2026 staan en Wijhe in 2027.

De clustering van functies heeft veel impact voor de samenleving. Nieuwe gebouwen met moderne faciliteiten die kinderen beter onderwijs en betere zorg kunnen bieden. Beter dan wanneer elke school het apart moet doen. Maar het heeft ook impact voor de kleinere kernen die de basisschool zien verdwijnen. In het project is daarom veel aandacht uitgegaan naar de sociale aspecten van deze grote ontwikkeling voor Olst en Wijhe. Daarnaast staan er zo dadelijk twee gebouwen waarin de scholen en de andere kindorganisaties optimaal met elkaar kunnen samenwerken ten gunste van de ontwikkeling van het kind.

Om de samenwerking op de werkvloer te stimuleren c.q. voor te bereiden wordt er al tijdens het nieuwbouwproces energie gestoken in deze samenwerking. Zodat als de gebouwen open gaan, direct de voordelen die het gebouw biedt benut kunnen worden. Arjen Jansen heeft namens de gemeente als projectmanager leiding gegeven aan het opzetten van de projecten en sinds 2022 is hij de gemeentelijk projectmanager van het kindcentrum in Olst. Daarbij werkt Arjen intensief samen met de andere betrokken organisaties via een gezamenlijke stuurgroep en projectgroep. De eerstvolgende mijlpaal is de start van de bouw aan het einde van 2024.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Arjen.