Inrichting Raadhuisplein Drachten

Gebieden & Gebouwen
Gestart inFebruari 2023voorGemeente SmallingerlandinFriesland
#openbareruimte#placemaking#centrumaanpak

In augustus 2022 heeft de gemeenteraad van Smallingerland een centrumvisie met een actieprogramma vastgesteld. Het centrum van Drachten moet zich ontwikkelen van ‘dorpkern’ tot ‘stadshart’; een aantrekkelijker centrum met ruimte voor ontmoeting. Door in te zetten op een diversiteit in functies (naast detailhandel, meer wonen en meer werken en meer verblijfskwaliteit), komen mensen niet alleen voor een boodschap, maar wordt het ook aantrekkelijk om er langer te (ver)blijven.

Binnen de centrumaanpak is Procap verantwoordelijk voor het projectmanagement voor de inrichting van het Raadhuisplein. Het centrum van Drachten mist een centrale verblijfsplek en het Raadhuisplein is de uitgelezen plek om uit te groeien tot de ‘huiskamer’ van het centrum; door een einde te maken aan het parkeren op maaiveld ontstaat ruimte om het plein groener en aantrekkelijker in te richten. Dit biedt ruimte voor de (bestaande) warenmarkt, daghoreca en terrassen, evenementen, spelen, ontmoeting en verblijf. De gemeente heeft de (her)inrichting van openbare ruimte zelf in de hand en ziet het Raadhuisplein daarom als een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het centrum.

Doordat op het plein niet meer mag worden geparkeerd, komt er ruimte beschikbaar voor een andere invulling. De gemeente wil graag laten zien dat zij de centrumopgave serieus neemt en wil het Raadhuisplein direct geschikt maken voor tijdelijk gebruik, zoals evenementen, exposities en andere publiekstrekkers. Procap begeleidt dit proces van placemaking, dat ervoor moet zorgen dat gebruikers een sterke betrokkenheid voelen bij (de inrichting van) het plein. We kunnen, door het testen van verschillende activiteiten, het toekomstig gebruik uitproberen en zo de betrokkenheid van belanghebbenden vergroten. Men zal zich er al snel thuis voelen en de meerwaarde zien van het verdwijnen van de parkeerplaatsen.

Tegelijk wil de gemeente werken aan het (definitieve) toekomstperspectief voor het plein. Procap begeleidt de totstandkoming van het programma van eisen voor de inrichting en de ontwerpprijsvraag. De tijdelijke inrichting en programmering van het plein moet hieraan bijdragen door gebruik te testen, stakeholders binding te laten krijgen met de plek en ze te enthousiasmeren om mee te denken over de inrichting.

Kim van der Zande is verantwoordelijk voor de tijdelijkheid en Arjen Terpstra voor de definitieve inrichting.