Haalbaarheidsstudie renovatie zwembad Kuiperberg

Gebieden & Gebouwen
Gestart inaugustus 2018voorGemeente DinkellandinOverijsselen afgerond injuli 2019
#energieneutraal#participatie#contractmanagement

Een lokale werkgroep had drie uiteenlopende scenario’s voor de vernieuwing van het buitenzwembad De Kuiperberg gemaakt. De haalbaarheid qua investering en toekomstige exploitatiebijdrage was echter lastig te duiden. Arjen Jansen en Bram van der Hulst hebben in overleg met de gemeente en de werkgroep de haalbaarheid van de scenario’s beoordeeld. Dat is gedaan aan de hand van een gevoeligheidsanalyse en een excursie naar vergelijkbare baden. Op basis van de studie is een nieuw scenario gemaakt waarvan de maatschappelijke prestaties en financiële impact goed inzichtelijk zijn gemaakt. Zo is duidelijk geworden wat de investeringskosten bedragen, wat de jaarlijkse kosten voor de gemeente zijn en wat de verwachte impact op het bezoek per doelgroep wordt. Dit nieuwe scenario wordt gesteund door de Stichting en de gemeente.