Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk aan de Waddenzee

Gebieden & Gebouwen
Gestart inSeptember 2018voorGemeente HarlingeninFrieslanden afgerond inDecember 2021
#ToerismeEnRecreatie#Ontwikkelcompetentie#Ontwikkelstrategie

In 2018 is de gemeente Harlingen gestart met de herontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. Het doel was om het gebied – dat in een strook langs de Waddenzee ligt – te transformeren naar een aantrekkelijk recreatief gebied. Ondanks de bijzondere ligging was dit een lastige ruimtelijke opgave door de dijkversterking, het beschermde UNESCO werelderfgoed en de bodemverontreiniging. Daarom werd gekozen voor een ontwikkeling van het gebied in stapjes. Daarnaast is een aantal ‘quick wins’ benoemd die direct konden worden uitgevoerd, zoals het versterken van sport, spel en recreatie in het gebied.

In een open planproces zijn destijds drie verschillende modellen gemaakt en voorgelegd aan inwoners – op die manier is er een voorkeursmodel gekozen. Dit voorkeursmodel werd uitgewerkt tot een schetsontwerp en een ontwikkelstrategie. Op basis hiervan werd in deelprojecten gewerkt aan de aanleg van openbare ruimte, ontwikkelingen door marktpartijen en verbetering van de zwemgelegenheden.

Procappers Jos Dijcker en Arjen Terpstra verzorgden tot en met 2021 het projectmanagement voor de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk.

Wat wij vanuit Procap hebben gedaan:

  • Projectmanagement gebiedsontwikkeling (Visie, ontwerp tot uitvoeringsfase)
  • Participatie uitgevoerd
  • Marktconsultaties (recreatieve) commerciële voorzieningen
  • Selectieproces en ontwikkelcompetitie
  • Subsidie aanvragen bij het Waddenfonds
  • Ontwikkelstrategie maken