Gebiedsontwikkeling Hamerkwartier Amsterdam-Noord

Gebieden & Gebouwen
Gestart inApril 2021voorGemeente AmsterdaminNoord-Holland
#Omgevingsmanagement#Participatie#Draagvlak

De wijk Hamerkwartier in Noord is nu al een begrip in Amsterdam. Voor goed eten, creatieve bedrijvigheid, bijzondere evenementen en sociaalmaatschappelijke horeca, moet je in Hamerkwartier zijn. De komende jaren wordt de wijk getransformeerd van een bedrijventerrein naar een gemengde woon- en werkwijk. Er zijn circa 6.500 woningen en veel nieuwe bedrijven voorzien in Hamerkwartier.

De meerwaarde van een omgevingsmanager

Stanzi Winkel is al anderhalf jaar omgevingsmanager in deze dynamische wijk. Als omgevingsmanager is zij de verbinder tussen het project en de omgeving. Participatie is hier een groot onderdeel van. Stanzi is de auteur van de omgevingsstrategie van Hamerkwartier en het bijbehorende participatieplan. Deze plannen vormen de basis voor alle toekomstige gesprekken met de omgeving. Ze beantwoorden vragen als: hoe ga je als project om met de omliggende wijken? En welke rol krijgt de omgeving bij de verschillende deelprojecten van Hamerkwartier? Op die manier is vooraf duidelijk waar wel en niet met de omgeving over wordt gesproken. Stanzi’s omgevingsstrategie en participatieplan zijn zo enthousiast ontvangen, dat ze nu ook in andere delen van Amsterdam gebruikt worden.

Aan de slag met de acceptatie van het “yuppenpark”

Eén van de eerste ontwikkelingen in Hamerkwartier is de realisatie van een nieuw park aan de IJ-oevers. Omwonenden uit de bestaande buurten van Amsterdam Noord hebben het toekomstige park nu al het ‘yuppenpark’ gedoopt. In Noord zit veel oud zeer: er is jarenlang weinig geïnvesteerd in de buurten, terwijl de gemeente wel de portemonnee trekt voor nieuwe wijken zoals Hamerkwartier. Maar het nieuwe Oeverpark is voor Stanzi pas geslaagd als de huidige bewoners zich er thuis voelen en er met plezier gebruik van maken. Om dat te bereiken, betrekt ze hen in de ontwerpfase van het park. Ze organiseerde onder andere een brainstormsessie waarbij belanghebbenden hun ideeën voor het park konden delen. Deze ideeën bracht Stanzi samen in een ‘ambitiedocument’ voor het nieuwe park: een stuk waarin de wensen van de omgeving staan. Binnenkort wordt de prijsvraag voor landschapsarchitectenbureaus gelanceerd. Het ambitiedocument hoort bij het Programma van Eisen, waarop landschapsarchitectenbureaus hun inzending moeten baseren.

Geslaagde gebiedsontwikkeling = een gedragen gebiedsontwikkeling

Met een dergelijke aanpak hoopt Stanzi er ten eerste voor te zorgen dat de gemeente een wijk bouwt die niet op zichzelf staat, maar past bij Noord. Daarnaast vindt zij het belangrijk om vertrouwen tussen de gemeente en stakeholders op te bouwen. Door een professionele samenwerking tot stand te laten komen, wordt draagvlak voor het project behouden en vergroot. Want een goede relatie tussen de gemeente en de omgeving is cruciaal voor een langdurige gebiedsontwikkeling als Hamerkwartier.