Gebiedsontwikkeling Amstelstation-Amsteloever

Gebieden & Gebouwen
Gestart inmaart 2018voorgemeente AmsterdaminNoord-Hollanden afgerond inmaart 2020
#stationsontwikkeling#binnenstedelijkegebiedsontwikkeling#onderhandelstrategie

Voor de gemeente Amsterdam heeft Bram van der Hulst als junior projectmanager gewerkt aan de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Amstelstation-Amsteloever. Deze locatie is vanwege de ligging naast Intercitystation Amsterdam Amstel door de gemeente aangewezen als verdichtingslocatie. Met verschillende vastgoedeigenaren en de in het gebied aanwezige woningcorporatie is onderzocht hoe deze locatie kan worden herontwikkeld. Het resultaat van dit traject zal bestaan uit meer dan 1.000 nieuwe woningen, nieuwe m2 kantoren en een totale vernieuwing van de openbare ruimte. Dit wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

Wat houdt werken aan een dergelijk project als projectmanager in? Onder andere:

  • het meedenken en uitwerken van de onderhandelingsstrategie richting de ontwikkelende partijen (met als doel o.a. de realisatie van voldoende sociale en middeldure huurwoningen).
  • het projectmanagement van de te realiseren ondergrondse fietsenstalling (met als ambitie 4.500 plekken) onder het stationsplein;
  • het opzetten en onderhouden van het contact met de betrokken externe partijen (NS, ProRail, VRA, Stadgenoot, ontwikkelende partijen);
  • het opzetten en coördineren van het participatietraject;
  • het vertalen van de duurzaamheidsambities van het college naar concrete doelstellingen voor het project;
  • meedenken over het traject rondom de gemeentelijke besluitvorming;
  • het aansturen van het gemeentelijke projectteam dat werkt aan het stedenbouwkundig plan.

Wil je meer weten over projectmanagement? Bram kan je er meer over vertellen.