Gebiedsgericht werken in Maastricht

Gebieden & Gebouwen
Gestart innovember 2021voorGemeente MaastrichtinLimburg
#participatie#afstandverkleinenmetdeoverheid#belangrijkelessen

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Nederland een steeds grotere afstand tot de overheid voelen. Ook binnen de gemeente Maastricht is dit een trend waar men zich zorgen over maakt. Hier is geen ei van Columbus voor beschikbaar, maar gemeenten kunnen wel stappen zetten om hier iets aan te doen. Daarom heeft Maastricht besloten om te gaan werken met zeven stadsdelen, met als doel om de afstand tussen de inwoners van deze mooie stad en de gemeente (bestuur én organisatie) te verkleinen. Sietske Voets werkt als projectmanager participatie bij Gemeente Maastricht en zegt:

‘Deze manier van werken is niet zomaar ontstaan. Dankzij de inventarisatie die we hebben gemaakt bij diverse gemeenten in het land, hebben we een afweging kunnen maken. Wat past bij de gemeente Maastricht? Wat zijn geleerde lessen elders en hoe kunnen we dit implementeren?’

Belangrijke lessen die naar voren zijn gekomen:

  1. Nabijheid werkt! Het gevoel dat gemeenten zich in een ivoren toren bevinden, leeft bij veel inwoners. Letterlijk dichterbij staan door aanwezigheid in het gebied werkt, om bij te dragen aan vertrouwen.
  2. Geef het de tijd. Gebiedsgericht werken gaat niet vanzelf en is geen Quick fix. Het is anders kijken naar je stad en naar je eigen organisatie. Dit vraagt tijd van iedereen.
  3. Leer van én met elkaar. Heb vertrouwen in wat al goed gaat binnen de gemeente en kijk hoe je dit kunt verbreden. Niet alles gaat in één keer goed. Een andere manier van werken vraagt om een lerende houding en om begrip vanuit de organisatie.
  4. Zorg voor rolvastheid. Rolvastheid draagt bij aan weten wat je van elkaar kan en mag verwachten. Dit draagt bij aan het vertrouwen over en weer.
  5. Zorg voor continuïteit. Wisselingen maken dat het lastig is om elkaar te vinden. Ook dragen wisselingen niet bij aan het stevig bouwen aan kennis over het gebied. Blijf investeren in de continuïteit door het gesprek aan te gaan. Niet alleen vanuit de betrokkenen in de gemeente, maar ook met de contactpartners in het gebied.
  6. Investeer in de eigen organisatie én in het gebied. Gebiedsgericht werken gaat niet vanzelf. Dit vraagt om investering op allerlei manieren. Zorg ook dat het gebied ziet dat er zaken voor elkaar gebokst worden. Ook dit draagt bij aan meer vertrouwen.

‘Binnen de gemeente Maastricht hebben deze lessen ertoe geleid dat er is gekozen om voor ieder stadsdeel te werken met een stadsdeelwethouder. Ook wordt er geïnvesteerd in een stadsdeelregisseur die integraal gaat kijken waar de kansen liggen binnen het stadsdeel. Aan de hand van deze input wordt ingezet om te komen tot een stadsdeelprogramma’, aldus Sietske.

Wil je meer weten over gebiedsgericht werken of over participatie? Neem dan contact op met Sietske.